Henkilöstötiedote kypsyysnäytteenä

Henkilöstötiedote omasta opinnäytetyöstä

 • Tiedote sisältää uutisen. Uutinen kertoo jostakin hiljattain tapahtuneesta, yllättävästä tai merkittävästä asiasta, joka on yleisesti kiinnostava.
 • Hyvä tiedote sisältää vain yhden uutisen eli yhden kärjen. Jos kärkiä on useampia, ne vievät toisiltaan tehoa.
 • Tiedote etenee tärkeysjärjestyksessä. Silloin tekstiä silmäilevä lukija saa tärkeimmän tiedon ensin ja vähiten tärkeän tiedon viimeiseksi.
 • Tiivistä tekstin sisältö otsikkoon ja ingressiin.

Kypsyysnäytteen tiedote pohjautuu opinnäytetyön yhteydessä hankittuun asiantuntijuuteen. Tiedotteessa on 150–230 sanaa.

Kiinnosta kohderyhmääsi

Tee tekstistä sellainen, että se puhuttelee kohderyhmääsi. Henkilöstötiedotteen kohderyhmänä on sen organisaation henkilöstö, jolle teet opinnäytetyösi. Jos tiedotteellasi on uutisarvoa yrityksen henkilöstölle, tiedote julkaistaan henkilöstölehdessä tai muissa sisäisissä viestintäkanavissa.

Kirjoita neutraalisti

Työntekijät ovat kriittisiä. Jos esität asiasi liian myönteisesti, henkilöstö hermostuu. Työntekijät eivät halua kokea olevansa ajatustesi myymisen kohteena, vaan he haluavat oivaltaa asian itse. Älä siis tuputa, vaan esittele asiasi mahdollisimman objektiivisesti.

Elävöitä puheella

Elävöitä tiedotetta lainaamalla sen henkilön puhetta, joka liittyy uutiseen. Sovi lainauksen sisällöstä kyseisen henkilön kanssa. Lainaus voi olla jokin vapaamuotoinen lausahdus, joka tukee tiedotteen sisältöä ja joka ei sovi tiedotteen muuhun tekstiin. Lainaus voi olla esimerkiksi opinnäytteesi toimeksiantajan lausahdus, joka koskee tekemääsi tutkimusta tai produktia.

Osu otsikolla

Otsikko on yksi tiedotteen tärkeimpiä osia. Hyvällä otsikolla houkutat lukijan lukemaan, huonolla karkotat lukijan.

Hyvä otsikko on kuvaileva. Se ei pelkästään kerro, mitä uutinen koskee, vaan se kertoo uutisen ytimen. Hyvä otsikko viisastuttaa lukijaa. Jos opinnäytteesi oli tutkimus, kirjaa otsikkoon tärkein tutkimustulos. Jos teit produktin, kerro otsikossa, mitä hyötyä produktistasi on toimialalle. Näin lukija näkee heti, mistä tiedotteessa on kysymys. Silloin saat välitettyä uutisesi, vaikka lukija lukisi vain otsikon.

Jos lukija kiinnostuu asiasta otsikon perusteella, hän jatkaa lukemista. Jos otsikko kertoo lukijalle, että tiedotteen sisältämä asia ei kiinnosta häntä, hän ei hukkaa aikaansa tutustumalla tekstiin. Lisää tekstiisi väliotsikot silmäilijää varten.

Jäsentele tekstisi näin

Tee kypsyysnäyte-henkilöstötiedotteet toimeksiantajasi tiedotepohjalle. Voit ottaa pohjan käyttöösi vasta kypsyysnäytteen antamisen jälkeen. Etene näin:

 1. Tekstilaji 
  Merkitse ylätunnisteen ylärivin oikeaan laitaan tekstilaji, jotta silmäilijä näkee, mihin tekstiin hän on ryhtymässä. Kirjaa tekstilajiksi sana Henkilöstötiedote.
 2. Päiväys 
  Merkitse tekstilajin alapuolelle sana Julkaistavissa ja sen jälkeen päiväys.
 3. Pääotsikko 
  Merkitse pääotsikko vasempaan laitaan. Yksitasoinen otsikko on tehokkain ja se on helppo laittaa sähköpostinkin otsikoksi. Jos se tuntuu mahdottomalta, käytä kaksitasoista otsikkoa.
 4. Ingressi 
  Laajenna otsikon kiteyttämä ydin otsikon alle 1–3 virkkeen mittaiseksi ingressiksi. Ingressi vastaa kysymyksiin kuka, mitä, missä, milloin ja miksi.
 5. Teksti 
  Laadi teksti niin, että se mahtuu 1–2 liuskalle eli 1–2 A4-arkille.
 6. Lisätiedot 
  Merkitse tekstin alle, keneltä lukija saa halutessaan lisätietoja. Kerro oma nimesi ja ohjaajasi nimi sekä teidän molempien edustama organisaatio, asema organisaatiossa ja yhteystiedot. Lisätiedot-kohdan otsikko ei ole kuvaileva muiden väliotsikoiden tapaan, vaan se on yksinkertaisesti vain Lisätiedot.
Opinnäytetyö, AMK-opinnot
Essee kypsyysnäytteenä
Mediatiedote kypsyysnäytteenä