Harjoitustöiden raportointiohjeet

Raportointiohje kuvituskuva

Lead paragraph

Ohjeet koskevat Haaga-Helian kaikkien koulutusalojen opiskelijoita. Pitkien tekstien raportointiohjetta on päivitetty keväällä 2021 ja lyhyiden tekstien ohjetta syksyllä 2021.

Haaga-Heliassa laaditaan kolmenlaisia tekstejä, harjoitustöitä ja raportteja.

  • Harjoitustyö on yleensä lyhyt, muutaman sivun mittainen työ (alle 5 sivua).
  • Raportti on tutkimusraportti tai muu selonteko, jonka vähimmäispituus on yleensä 6 sivua.
  • Opinnäytetyö on kokonaan tai osittain raportti, minkä vuoksi se noudattaa raportin rakennetta ja tyyliä. 

Ohjeet koskevat Haaga-Helian kaikkien koulutusalojen opiskelijoita. Pitkien tekstien raportointiohjetta on päivitetty keväällä 2021 ja lyhyiden tekstien ohjetta syksyllä 2021.

Word-muotoisia dokumentteja voit käyttää myös omien harjoitustöiden raporttien pohjatietona. Tällöin kaikki muotoilut ja sisällysluettelo ovat automaattisesti oikeassa muodossa.

Pdf-tiedostot saat auki oikeanmuotoisena myös, esim. Open Office -ohjelmalla.

Alla on myös PowerPoint-esityksiin tarkoitettu pohjatiedosto, joka noudattaa Haaga-Helian graafista ohjeistusta. Voit käyttää sitä esimerkiksi opinnäytetyösi esityksessä.  

Opinnäytetyö, AMK-opinnot
Opinnäytetyö, Master-opinnot