Rahoittajan logo kuvituskuvan päällä

YHDESSÄ - Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät

YHDESSÄ tutkimushanke pyrkii selvittämään, mitkä tekijät säätelevät kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvointia.

Hankkeen tavoitteena on myös tutkia verkkovälitteisen ryhmäintervention merkitystä työhyvinvoinnille ja ryhmän tarjoamaa sosiaalista tukea.

Tutkimushankkeessa kootaan kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevistä ryhmiä, joille suunnitellaan ja mallinnetaan verkkovälitteinen, työhyvinvointia kehittävä interventio.

Tutkimushankkeen tuloksena syntyy ymmärrys kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työn todellisuudesta erityisesti työhyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi tutkimus tuottaa keinoja, joilla voidaan rakentaa verkkoympäristöön sosiaalista tukea ja työhyvinvointia edistäviä vertaisyhteisöjä.

 

YHDESSÄ - Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät

Projektipäällikkö: Paula Harmokivi-Saloranta
Kesto 8/2022-12/2023
Kumppanit: JAMK, Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry
Rahoitus: Työsuojelurahasto

 

Ota yhteyttä
Paula
Harmokivi-Saloranta
yliopettaja
+358 294471270
Paula.Harmokivi-Saloranta@haaga-helia.fi