rahoittajalogot kuvituskuvan päällä

Tiedolla johtamisen osaamisesta kilpailukykyä matkailualalle

Tiedolla johtamisen osaamisesta kilpailukykyä matkailualalle -hanke kohdistuu pandemiasta erityisen voimakkaasti kärsineellä matkailualalla työskenteleviin henkilöihin ja organisaatioihin, joiden tilanne koronapandemiasta seuranneen digiloikan vuoksi on muodostunut haasteelliseksi.

Hankkeessa:

  • parannetaan matkailualan digitaalista osaamista vastauksena yhteiskunnassa tapahtumassa olevaan digiloikkaan
  • kehitetään matkailualalle kohdistuvia digitaalisia koulutuspalveluita ja mm. digitaalisia oppimisympäristöjä
  • edistetään kestävää matkailua

Tavoitteet saavutetaan

  • aktivoimalla yhteistyöverkosto sisarhankkeiden ja Etelä-Suomen yritysverkostojen kautta
  • rakentamalla tiedolla johtamisen valmennusmoduulit ja -kokonaisuudet, sekä näiden sertifikaatit
  • toteuttamalla valmennukset ja oppimiskokonaisuudet
  • myöntämällä osaamisten, valmennusten ja oppimiskokonaisuuksien sertifikaatit

Hankkeen jälkeen kehitetyt toimintamallit muuttuvat osaksi kaupunkien, yritysten sekä Visit Finlandin pysyviä toimintamalleja ja kehittyvän teeman osalta jatkuvan oppimisen malli ja osaamisen tunnistaminen ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa. Toteutettavat tiedolla johtamisen valmennusten sisällöt ja pedagogiset ratkaisut toimivat toimialan ja yritysten tukena myös hankkeen päätyttyä.

Tiedolla johtamisen osaamisesta kilpailukykyä matkailualalle

Projektipäällikkö: Kristian Sievers
Kesto: 1.9.2021 – 30.8.2023
Hanke on osa laajempaa hankeperhettä: EAKR- sisarhanke toteutetaan Oulun seudulla ja Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanketta toteuttavat Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Turku Science Park Oy, Enter Espoo Oy.

Rahoitus: ESR (REACT-EU) Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ota yhteyttä
Kristian
Sievers
TKI-projektipäällikkö
+358 294471169
Kristian.Sievers@haaga-helia.fi