nainen kokeilee XR toteutusta

PedaXR – uusi teknologia – uusi osaaminen – uusi pedagogiikka

PedaXR-hanke kokoaa ja mallintaa XR-teknologiaa (Extended Reality) hyödyntävät oppilaitokset ja yritykset tekemään jatkuvaa TKI-yhteistyötä pedagogiikkaa, oppimateriaaleja ja koulutusta kehittämällä.

Hankkeessa lisäämme korkeakoulujen henkilöstön ja yritysten tietotaitoja XR:n mahdollisuuksista opetus- ja koulutuskäytössä sekä kehitetään XR-pilottisisältöjä.

Kehitämme henkilöstön XR-teknologiaosaamista yhdessä yritysten kanssa, sillä muutostarpeista saa parhaiten tietoa nimenomaan työelämän murroksessa ja uuden teknologian parissa toimivilta yrityksiltä.

Lisäksi luomme kansallinen verkoston, joka tutkii ja kehittää XR:ään liittyviä sisällöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja ja luo mallin verkostotyön vakiinnuttamiselle,

Tavoitteena on myös vahvistaa yritysten ja korkeakoulujen välistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Laajennamme XR:n käyttöä oppilaitoksissa ja yrityksissä.

Lue hankkeesta kirjoitettu eSignals blogiteksti Teleporttausta, biometrisiä asuja ja avatarkokouksia – XR-teknologian kehitysvauhti huikeaa

PedaXR – uusi teknologia – uusi osaaminen – uusi pedagogiikka

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Merja Drake

Kesto: 08/2021 - 07/2023

Kumppanit: Metropolia AMK, Kajaanin AMK, Turun AMK

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Ota yhteyttä
Merja
Drake
yliopettaja
+358 294471574
Merja.Drake@haaga-helia.fi