ideankehitystä ja rahoittajan logot

Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia

Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia -hankkeessa tutkitaan loppukäyttäjien ja asiakkaiden tilakokemukseen vaikuttavia virtuaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä tekijöitä.

Hankkeessa

  • tutkitaan ja ennakoidaan liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvuhaasteita pandemian asettamissa rajoissa etenkin matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen (MaRaTa-ala) sekä luovien alojen yrityksissä ja organisaatioissa.
  • yhteiskehitetään systemaattisesti ympäristöpsykologisiin periaatteisiin perustuvia virtuaali- ja hybriditiloja sekä liiketoiminta- ja palvelukonsepteja.
  • etsitään kestäviä ratkaisuja tyhjiksi, vajaakäytölle tai käyttötarkoitukseltaan pandemian takia muuttuneille fyysisille tiloille.

Hankkeen tuloksia jalkautetaan hankkeessa olevien ammattikorkeakoulujen opetukseen. Hybriditilakonseptit pilotoidaan laajemmin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti virtuaalisessa ja fyysisissä kokemusten taloissa, esimerkiksi taajama-alueen ulkopuolisissa tyhjissä liiketiloissa. Hankkeessa kehitetyt liiketoimintamallit ovat joustavia ja tilasta riippumattomia, joten niitä voi soveltaa myös hankkeen ja maantieteellisten rajojen ulkopuolella.

Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia

Yhteyshenkilö: Haaga-Heliassa: Anu Lehtinen
Kesto: 1.9.2021 - 31.8.2023
Kumppanit: Laurea AMK (koordinaattori), Haaga-Helia AMK, Turku AMK ja XAMK
Rahoitus: EAKR (REACT EU) Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ota yhteyttä
Anu
Lehtinen
projektiasiantuntija
+358294471705
Anu.Lehtinen@haaga-helia.fi