AI-TIE Etelä-Suomi

AI-TIE Etelä-Suomi - Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille Etelä-Suomessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoiman AI-TIE Etelä-Suomi -hankkeen päätavoite on tukea Etelä-Suomessa toimivia PK-yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa hyödyntämällä uusimpia tekoälyratkaisuja innovaatiotyössä, tuote- ja palvelukehitysvaiheessa sekä tuotteiden ja palvelujen myynnissä ja toimittamisessa asiakkaille.

Samalla se pyrkii kehittämään tekoälyyn liittyviä tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä alueellisten vahvuuksien pohjalta.

Hanke pyrkii kehittämään Etelä-Suomen tekoälyosaamista ja viemään tekoälykeskustelun yleiseltä tasolta kohti toimialakohtaista koulutus-, mentorointi- ja kiihdyttämötoimintaa. AI-TIE Etelä-Suomi toimii Uudenmaan lisäksi myös Kymenlaaksossa kattaen kaikki toimialat.

Lisätietoa osoitteessa aistories.fi.

AI-TIE Etelä-Suomi hyödyntää AI-TIE-hankkeen asiantuntijuutta ja siinä kehitettyjä koulutusmateriaaleja. Samalla se rikastaa AI-TIE:ssä kehitettyjä parhaita käytänteitä liiketoiminnan tekoälykehitysprojektien kartoitus- ja aloitusvaiheista.

Kyseessä on itsenäinen hanke, joka toimii runsaasti kiinnostusta herättäneen AI-TIE -hankkeen rinnalla. 

Hankkeessa:

  • saadaan tekoäly laajemmin suomalaisten pk-yritysten käyttöön.
  • kasvatetaan tekoälyekosysteemin osallistumispohjaa, jotta pk-yritykset, suuryritykset ja muut avaintoimijat voivat toimia synergisesti yhdessä ja tarjota tuotteitaan sekä palveluitaan liiketoiminnan lisäämiseksi.
  • järjestetään pk-yrityksille suunnattuja tekoälyn mikrokiihdyttämöjä, jotka auttavat osallistuvia yrityksiä synnyttämään uusia, aineettomia, dataan ja tekoälyyn perustuvia digitaalisia tuotteita ja palveluita.
  • toteutetaan koulutuspajoja, jotka muodostavat innovaatioalustan sekä yrityskohtaiselle yhteiskehittämiselle sekä yritysten väliselle verkostoitumiselle.
  • järjestetään Tekoäly töissä -webinaarisarja, joka koostuu kehittämispainoteisista ja yrityksille suunnatuista webinaareista.
  • luodaan tekoälyä käsittelevä haastattelusarja, joka kasvattaa ymmärrystä tekoälyn yhteiskunnallisista vaikutuksista.
  • mahdollistetaan eri TKI-hankkeiden ja asiantuntijoiden välinen yhteistyö ”Tekoäly töissä” -teeman ympärillä yhteiskehittämiseen ja -suunnitteluun tähtäävien työpajojen kautta. 
AI-TIE Etelä-Suomi -TEKOÄLYINNOVAATIOEKOSYSTEEMILLÄ KILPAILUKYKYÄ PK-YRITYKSILLE ETELÄ-SUOMESSA

Projektipäällikkö: Anna Ruohonen
Kesto: 2022-2023
Kumppanit: Haaga-Helia (päätoteuttaja), Laurea ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja), Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor (verkosto- ja viestintäkumppani). Hankkeen toimintaa ohjaa AI-TIE ja AI-TIE Etelä-Suomi -hankkeiden yhteinen ohjausryhmä, johon kuuluvat seuraavat verkosto-organisaatiot: Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA ry, MyData Global ry, Helsingin seudun kauppakamari, Länsi-Uudenmaan kauppakamari, Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra, Uudenmaan yrittäjät ry, NewCo Helsinki, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus – KEUKE, Health Capital Helsinki, Terveysteknologia ry, Kemianteollisuus ry ja Sailab MedTech Finland ry.
Rahoittaja: EAKR (REACT-EU), Uudenmaan liitto ja Kymenlaakson liitto. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ota yhteyttä
Anna
Lahtinen
Senior Researcher
+358 294471253
Anna.Lahtinen@haaga-helia.fi