Haastavien esimiestilanteiden ratkaisut

Kuvituskuva henkilöt tabletilla

Esimiestaidot ja tärkeimpien henkilöstöjohtamisen prosessien tunteminen kuuluu kaikkien esimiesten työhön. Tuntuuko, että olet yksin ihmisten johtamiseen liittyvien haasteittesi kanssa? Haluat olla hyvä esimies, mutta siihen ei tunnu olevan aikaa panostaa.

Asiat eivät ole yksinkertaisia, ja niihin on monenlaisia tapauskohtaisia ratkaisuja. Tule mukaan muiden esimiestyötä tekevien ryhmään oppimaan ja keskustelemaan. Vertaistuki on olennainen osa esimiestyössä onnistumista. Koulutuksen aikana käymme läpi seuraavat asiat:

 • Esimiehen rooli, oikeudet ja velvollisuudet
  • esimiestehtävien ulottuvuudet
  • Työyhteisön toimivuuden havainnointi ja ylläpito
 • Esimiehen kohtaamia eettisiä konflikteja ihmisten johtamisessa
  • Mistä erilaiset ristiriitatilanteet syntyvät?
  • Tapoja kohdata ja hoitaa ristiriitatilanteita
  • Sanaton viestintä on lahjomatonta
 • Esimiehen rooli työhyvinvoinnin ja tehokkaan suorituksen johtamisessa
  • toimivissa ja tuloksia tekevissä tiimeissä on jaetut normit
  • Esimiehen vastuu toiminnan kehittämisessä ja tilanteisiin tarttumisessa
 • Toimivia ratkaisuja yleisimpien ja esimiesten etukäteen lähettämien arjen esimiestilanteiden hoitamiseen, case-työpaja

Koulutuksen toteutustapa on osallistujia aktivoiva valmennus, jossa yksilö-, pari- ja ryhmätöiden lisäksi hyödynnetään yksilöllisyyttä tukevaa toimintatapaa. Saat valmennuksessamme työkaluja ja tukea työhösi sekä ennen kaikkea keinoja, jotka voit heti viedä omaan arkeesi ja työhösi.

Kouluttaja

Johdon konsultti, valmentaja, coach, Extended Disc sertifointi, Life coach, Enneagrammi -valmentaja Anne Roine.

Annella on ollut monipuolinen työura esimies- ja asiantuntijan tehtävissä eri toimialoilta; yksityinen -,julkinen,- kulttuuri- ja kehitysyhteistyön saralta. Jokaisessa työtehtävässä Annen vastuulla on ollut yrityksen tuloksellisuuden kehittäminen, uusien ansaintamenetelmien suunnittelu, yhteistyökumppanuuksien rakentaminen ja esimiestyön kehittämien.  Anne on myös johtanut ja kehittänyt yhteistyössä asiakkaiden logistiikan osa-alueella hankintastrategioita, prosesseja ja toimintamalleja tavoitteina kustannustehokkaat prosessit.  Anne on ollut mukana haastavissa muutostilanteissa saanut kiitosta muutosjohtamisesta ja esimiestaidoista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Lisätietoa koulutuksesta

Kenelle?

Koulutus soveltuu kaikille esimiestyötä tekeville, jotka haluavat olla hyviä työssään ja uskovat laadukkaaseen henkilöstöjohtamiseen. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta esimiestyöstä, mutta saat enemmän irti päivästä, kun tuot mukaan kurssille omia kokemuksiasi.

Kaikille jotka haluavat oppia purkamaan ja ennakoimaan hankalia tilanteita omassa ryhmässään.  Ymmärrät miten hyödyntää vuorovaikutustaitojasi ja miten käyttää erilaisia toimivia malleja erilaisissa hankalien tilanteiden purkutilanteissa sekä lisätä omaa henkilökohtaista vaikuttamistaitojasi.

Koulutuksen jälkeen omaat vahvemmat esimiestaidot ja saat ryhmäsi toimimaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Lisäksi kykenet sitouttamaan erilaiset ihmiset tehtyihin päätöksiin.

Aika ja paikka

Koulutus järjestetään myöhemmin ilmoitettuna aikana. 

Ota yhteyttä
Anne
Bondarèw
Asiakkuuspäällikkö
+358 294471278
Anne.Bondarew@haaga-helia.fi