Olet täällä

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman opetussuunnitelmasta poikkeavat kieliopinnot

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman opetussuunnitelmasta poikkeavat kieliopinnot

Liiketalouden koulutusyksikön tradenomiopiskelijat opiskelevat yleensä kunkin opetussuunnitelman sisältämät kielten opintojaksot normaaliin tapaan. Joissakin erityistapauksissa kieliopinnot voivat poiketa opetussuunnitelmasta. Tämä ohje sisältää yleisimpiä esimerkkejä menettelyistä erityistapauksissa FINA -koulutusohjelmassa.

Toinen kotimainen kieli eli ruotsi
Pakollisia yhteisiä opintoja 3 op (Finanssvenska 3 op). Jos opiskelija ei ole suorittanut tavanomaisia ruotsin opintoja peruskoulussa ja/tai lukiossa, ei opintoja edellytetä myöskään amk:ssa. Näin voi olla esim. ulkomaalaistaustaisten osalta. Jos peruskoulu ja/tai lukio on käyty Suomessa, kannattaa ruotsin opintojen puuttuminen todentaa todistuksista.
Opinto-ohjaaja sopii opiskelijan kanssa korvaavista opinnoista (3 op), joiden tulee olla kieliopintoja muussa kuin opiskelijan äidinkielessä ja englannissa. Korvaaviksi opinnoiksi sopivat esim. edistyneemmät suomen kielen opinnot tai muut opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevat kieliopinnot.

Englanti
Pakollisia yhteisiä opintoja 6 op (Business English 3 op, Financial Communication, Negotiation 3 op).
Jos aiemmat opinnot englannissa eivät ole riittävällä tasolla, kannustetaan täydentämään osaamista vapaasti valittavilla opinnoilla ja suorittamaan pakolliset englannin opinnot normaalisti.
 
AHOT
AHOT-näyttöjä voi antaa pakollisissa yhteisissä ruotsin ja englannin opinnoissa, mutta ei ruotsin ja englannin tukikursseissa.
 
Huom!   
Edellä olevissa ohjeissa toisella kotimaisella kielellä viitataan ruotsiin. Jos opiskelijan koulusivistyskieli suomalaisessa koulujärjestelmässä on ollut vain ruotsi, suoritetaan ruotsin opinnot esim. näytöllä tai muulla koulutusohjelmakohtaisella periaatteella. Näissä tapauksissa toinen kotimainen kieli on suomi, jonka ’virkamiestaito’ osoitetaan suomenkielisten viestintäopintojen yhteydessä. Koulusivistyskielellä on merkitystä myös kypsyysnäytteen kielen osalta. Kypsyysnäytteen kielestä on lisätietoa HAAGA-HELIAn opinnäytetyösivustolla.
 
Liiketalouden koulutusyksikön kieliopintojen korvaavuuskysymyksissä voi ottaa yhteyttä yliopettaja Teppo Varttalaan (teppo.varttala@haaga-helia.fi; 050 310 0639)