Etäkäyttö VDI-yhteydellä

Etäkäyttöön kannattaa käyttää virtuaalityöpöytää eli VDI-yhteyttä.

Ennen käyttöä lue käyttöohjeet:

Vimpa-palvelu (SSL VPN) on lopetettu.

Tietoturvasyistä ei kampusten ulkopuolelta pääse enää ssh tai scp-yhteydellä myy-palvelimelle.

HelpDesk, IT-palvelut