Essee kypsyysnäytteenä

Essee on teksti, jossa kirjoittaja osoittaa analyyttista kirjoitustaitoa pohtimalla ja erittelemällä annettua aihetta tai ongelmaa eri näkökulmista. Esseessä on faktojen lisäksi kirjoittajan omia näkemyksiä, mielipiteitä, arviointeja ja päätelmiä.

Kypsyysnäytteen essee pohjautuu opinnäytetyön yhteydessä hankittuun asiantuntijuuteen. Esseen pituus on 450–600 sanaa.

Houkuttele otsikolla

Otsikko luetaan tekstistä ensimmäisenä. Jos otsikko on kiinnostava, lukeminen jatkuu. Hyvä otsikko ilmaisee esseen aiheen ja näkökulman. Otsikko on lupaus, joka sinun pitää täyttää. Kiinnostavuutta otsikkoon tuo esimerkiksi persoonamuotoinen verbi ja suuntaa osoittava sijamuoto.

Johdata lukija aiheeseesi

Johdanto on esseen ensimmäinen kappale. Se johdattelee lukijan aiheeseen osoittamalla, että aihe on kiinnostava, tärkeä tai ajankohtainen. Lukijalle pitää tehdä heti selväksi, miksi aiheesta kannattaa kirjoittaa ja lukea. Muista pitää johdanto lyhyehkönä; 3–4 virkettä on usein sopiva mitta.

Käsittele jäsennellysti

Aiheen käsittelyosa koostuu useista kappaleista, ja teksti etenee jäsennellysti ja johdonmukaisesti. Kappalejakojen tulee olla tarkoituksenmukaisia: yksi asia yhteen kappaleeseen. Aloita uusi kappale, kun näkökulma vaihtuu. Erota kappaleet toisistaan yhdellä tyhjällä rivillä.

Jäsentele essee tavalla, joka sopii esseesi aiheeseen ja tavoitteeseen. Jäsennystapoja ovat esimerkiksi aika-, aihepiiri- ja ongelmanratkaisujärjestys. Muista perustella omat mielipiteesi ja päätelmäsi. Havainnollista tekstiäsi esimerkeillä, vertauksilla ja vastakohdilla.

Lopeta napakasti

Kirjoita viimeiseen kappaleeseen esimerkiksi yhteenveto, johtopäätös tai ehdotus. Pidä lopetus lyhyehkönä; 3–5 virkettä on usein sopiva mitta.

Säilytä tyyli

Kypsyysnäytteen esseen tyyli on asiatyyli. Se tarkoittaa, että teksti on tiivistä, ymmärrettävää ja kieliopillisesti oikeaa.

Ota lukija huomioon

Kypsyysnäytteen esseen lukijakunta koostuu asiantuntijoista. Ota huomioon heidän aiemmat tietonsa ja todennäköiset kiinnostuksensa kohteet.

Opinnäytetyö, AMK-opinnot
Henkilöstötiedote kypsyysnäytteenä
Mediatiedote kypsyysnäytteenä