Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi

Kuvituskuva: valmentavaksi esimieheksi

Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeiset toimintaympäristön muutokset edellyttävät oppilaitosten esimiehiltä asiakas- ja työntekijälähtöisyyttä tukevaa coachingiin perustuvaa valmentavaa johtamisotetta. Myös lähiesimiehen roolin painopiste muuttuu hyvää ilmapiiriä tukevaksi ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi.

Koulutuksessa vahvistetaan ja tuetaan ammatillisten oppilaitosten lähiesimiesten johtamisosaamista käytännönläheisesti coachingtaitoihin keskittyen.

Koulutus on prosessimainen kehittymisohjelma, jossa jokaista osallistujaa tuetaan löytämään oma tapa soveltaa coachaavaa työotetta omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen DISC WOL -johtajuusanalyysi.

Coachaavan esimiestyön pyrkimyksenä on luoda koko organisaatioon yksilöä kunnioittava ja yksilön arvon merkitystä korostava kulttuuri, joka tähtää yksilön itsensä johtamisen ja vastuunkantokyvyn ja hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Kehittymisohjelman tavoitteena on valmentaa oppilaitosten esimiehiä ymmärtämään ja sisäistämään coachaavan otteen ja asenteen hyödyt omassa johtamistyössään sekä tukemaan alaistensa kehittymistä ammattilaisina ja ihmisinä.

Kehittymisohjelman runko ja ydinsisältö perustuvat International Coach Federationin (ICF) määrittelemiin coachingin ydintaitoihin.

Kehittymisohjelman sisältö ja työskentelytavat

Kehittymisohjelma on 4-6 kuukauden pituinen ja sen sisällöt on jaettu kolmeen moduuliin. Kehittymisohjelma sisältää lähitapaamisia, käytännön harjoittelua ja virtuaalisia ryhmäcoaching-tapaamisia. Oppilaitoksen omaa virtuaalista oppimisalustaa hyödynnetään oppimisen tukena oppilaitoksen niin halutessa. Kehittymisohjelman olennainen osa on esimiesten vuorovaikutustaitoja analysoiva DiSC WOL (Work of Leaders) -johtajuusanalyysi, josta jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen raportin ja johon henkilökohtainen kehittymissuunnitelma pohjautuu.

Kehittymisohjelman moduulit

  • Orientaatio, tavoitteet ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, 3 op
  • Coachaava esimies, 3 op
  • Coachaava esimies- ja toimintakulttuuri, 4 op

Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä täydennyskoulutuksen päällikkö Jutta Paukkoseen, jutta.paukkonen@haaga-helia.fi, 040 4887 003.

Kouluttajat

Heli Bergström, lehtori, kouluttaja, Certified Business Coach ®
Haaga-Helia Ammatillinen  opettajakorkeakoulu
heli.bergstrom@haaga-helia.fi

Kaj Hellbom, Coachingtaitojenkouluttaja, BCI:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, KTM
Business Coaching Institute
kaj.hellbom@bci.fi

Sini Rantama, Coachingtaitojen kouluttaja, Certified Business Coach®, ACC, OTM
Business Coaching Institute
sini.rantama@bci.fi

Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen esimiehet.

Hinta: Koulutus oli OPH:n koulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi

Tutustu myös muihin koulutuksiimme

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op
Täydennyskoulutus
Oppijan rinnalla
Täydennyskoulutus OPH
Voimaa vahvuuksista
Täydennyskoulutus OPH
Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen
Täydennyskoulutus OPH
Muotokieli
Täydennyskoulutus OPH
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI (3 op)
Täydennyskoulutus OPH