Erityisellä tuella omalle uralle

Erityisellä tuella omalle uralle

Ammatillisessa koulutuksessa erityinen tuki on yhä vahvemmin opettajan työtä ja osaamista.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden urapolkuja ja -mahdollisuuksia tulee kehittää. Useat tutkimukset osoittavat ko. opiskelijoiden keskeyttävän opintonsa muita useammin ja työllistyvän heikommin.

Ammatillisessa koulutuksessa erityinen tuki on yhä vahvemmin opettajan työtä ja osaamista. Oppimisympäristöjen monimuotoistuminen tuottaa uudenlaista erityisen tuen ja yhteistyön tarvetta kaikille toimijoille. Tulevaisuuden työelämätaitojen kehittäminen edellyttää uudenlaisia koulutuksellisia ja pedagogisia ratkaisuja ja malleja.

Koulutuksen tavoitteena on tukea erityisen tuen malleja siten, että ne tukevat ja kannustavat oppimisen tukea tarvitsevan oppijan ammatillisen urapolun suunnittelua ja toteutusta mahdollisimman hyvin. Koulutuksen tehtävänä on tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista moniarvoistuvan maailman haasteet huomioiden.

Koulutuksen toteutus

Osio 1. Ammatillisen opettajan erityisen tuen osaaminen - sujuvat siirtymät (3 opintopistettä)

Kehität suunnitelmallista ja pitkäjänteistä erityistä tukea ja ohjausta osana opettajan työtä eri oppimisympäristöissä. Tarkastelet erityistä tukea ja sen sujuvuutta siirtymissä ja moniammatillisen työn mahdollisuuksia sekä yhteistyötä. Pohdit ja edistät oppimisympäristön saavutettavuutta ja esteettömyyttä.

Aikataulu

  • Ensimmäinen koulutuspäivä 26.10.2021 klo 12.00–15.00, Zoom-verkkototeutus
    • Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa ja sujuvat siirtymät erilaisissa oppimisympäristöissä
  • Toinen koulutuspäivä 23.11.2021 klo 12.00–15.00, Zoom-verkkototeutus
    • Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet
  • Kolmas koulutuspäivä 13.12.2021 klo 12.00–15.00, Zoom-verkkototeutus
    • Saavutettavuus ja esteettömyys oppimisympäristöjen tukena

Koulutus sisältää ohjausta osallistujaryhmän tarpeen mukaan.

Tietoa koulutuksesta

Milloin: Koulutusajankohdat näkyvät koulutuksen toteutusten kohdalla

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus - ja ohjaushenkilöstö

Toteutustapa: Koulutuspäivät toteutetaan verkkokoulutuksena

Hinta:  Maksuton. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Erityisellä tuella omalle uralle -hanketta.

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi
Kouluttajat
Leena
Nuutila
lehtori
+358 294471358
Leena.Nuutila@haaga-helia.fi
Maiju
Kangasaho
lehtori
+358 294471524
Maiju.Kangasaho@haaga-helia.fi