Olet täällä

ELOA - Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun

ELOA - Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun

Hankkeessa toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus, joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa lisää vientiosaajia elintarvikealalle. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 op), joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä elintarvikealan yrityksissä. Kohderyhmään kuuluvat opiskelijat, valmistuneet, alan vaihtajat ja muut elintarvikealasta kiinnostuneet henkilöt.

Elintarvikeviennin osaamiskoulutus sisältää aiheita vientiosaamisen eri osa-alueilta. Koulutus toteutetaan moduulimuotoisesti. Koulutusmoduulit muodostavat hyvän perustan vientiosaamiselle, jota opiskelijat täydentävät ja syventävät tekemällä moduulien aiheisiin liittyviä yrityslähtöisiä kehitys- ja kartoitustehtäviä.

Koulutusohjelma toteutetaan kaksi kertaa:

    maaliskuu - lokakuu 2020 Helsingissä (koulutuspäivät aloitettiin lähiopetuksena, mutta verkko-opetukseen siirryttiin huhtikuussa 2020)
    marraskuu 2020 - toukokuu 2021 (monimuotokoulutus, koulutuspäivät verkossa) hakuaika 15.9. - 30.10.2020

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke saa Maa- ja metsätalousministeriön osarahoitusta.

Lue lisää>>
 

 

 

Koordinaattori: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kesto: 1.9.2019 - 31.7.2021
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Tarja Römer-Paakkanen
Kumppanit: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Oulun Ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö