Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen

Dipoli

Haluatko kehittää omaa digitaalista osaamistasi oppimiseen, ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin sekä ymmärtää uusimpia näkemyksiä verkko-opinnoista, pedagogista ratkaisuista ja ympäristöistä?

Tämä koulutus antaa vapaan sivistystyön oppilaitosten johtohenkilöstölle pedagogisen johtamisen keinoin mahdollisuuden positiivisesti kehittää digipedagogista osaamistaan ja sitä kautta mahdollisuuden koulutuksen kehittämiseen.

Lisäksi koulutus kehittää myös opettajien digipedagogista taitoa toteuttaa laadukasta ohjaus- ja opetustoimintaa verkossa.

Koulutusten tavoite

Tavoitteena on, että johtohenkilöstö yhdessä opettajien kanssa pystyvät monipuolisella osaamisellaan kehittämään koulutusten saatavuutta eri opiskelijaryhmille.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstölle, johtohenkilöstölle sekä koulutuksen kehittäjille. 

Toteutus

Koulutuksessa toteutetaan 3 koulutusosiota, jotka koostuvat webinaareista ja itsenäisistä tehtävistä, jossa kehitetään omaa ja/tai oman organisaation digitaalisuutta. Osiot voi suorittaa erillisenä tai kytkeä eri osioihin.
 

Johda digipedagogiikkaan 9.11.-4.12.2023

Kohderyhmä

Osio on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstölle, johtohenkilöstölle ja kehittäjille.  

Osiossa selkeytetään digipedagogista johtamista ja tarjotaan ajantasaista tietoa tekoälystä ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista koulutusorganisaatioiden toiminnassa. Koulutus auttaa henkilöstöä toteuttamaan omassa organisaatiossaan paremmin digitalisaatiota pedagogisesta näkökulmasta ja kehittämään oman koulutuksen järjestäjän tarjoamaa digitaalista koulutustarjontaansa huomioiden tekoälyn mahdollisuudet. 

Koulutuksen aikana tehdään omaan oppilaitokseen kehittämistyö, jonka aiheena on oman organisaation ja/tai itsensä kehittäviä ja digipedagogiseen johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä.   

Keskeinen sisältö 

 • Digipedagogisen johtamisen paikat ja johtamistyön laatu
 • Pedagoginen johtaminen; organisaation johtamistoimintana, konsultatiivisena työotteena ja itsensä johtamisena, verkostojen johtamisena 
 • Positiivinen johtaminen ja sen merkitys 
 • Hyvinvoinnin merkitys kehittämistyössä 
 • Opettaja- ja opiskelijalähtöisen työskentelyn kehittäminen 
 • Tekoälyn linjaukset koulutusorganisaatioissa
 • Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen johtamistyössä 
 • Oman digipedagogisen koulutuksen laadun kehittäminen 

Toteutus

 Koulutukseen kuuluu 5 opetuskertaa. Opetuskerrat toteutetaan verkon välityksellä Zoomissa kahden tunnin mittaisina.  Koulutusosioiden välissä tehdään itsenäisesti tehtävinä oman organisaation kehittämiseen liittyen.

Koulutuspäivät klo 14-16:

 • to 9.11.2023 Opetuksen digitalisaatio
  • digipedagogiikka ja sen laatu
  • perustietoa tekoälystä
 • ke 15.11.2023 Pedagoginen johtaminen
  • itsensä johtaminen, tiimien ja verkostojen johtaminen, organisaation strategia
 • ti 21.11.2023 Pedagoginen hyvinvointi
  • positiivinen johtaminen, hyvinvoinnin merkitys
 • ti 28.11.2023 Tekoälyn hyödyntäminen oppimisen ja opettamisen tukena
  • tekoäly ja sen monet mahdollisuudet
  • johtamisen digitaaliset välineet
 • Ma 4.12.2023 Kehittämisprojektit
  • oman digipedagogisen koulutuksen laadun kehittäminen

**Ilmoittautuminen tähän koulutukseen on päättynyt**

Lisätietoja koulutuksesta

Hankkeessa jo toteutettu:

Verkko-opintojen suunnittelu ja toteuttaminen

Kohderyhmä

Koulutus oli tarkoitettu vapaan sivistystyön ohjaus- ja opetushenkilölle, johdolle  sekä koulutuksen kehittäjille.  

Koulutuksessa kehitettiin digipedagogisia taitoja opettaa ja ohjata opiskelijaa verkossa erilaisin menetelmin ja välinein. Tavoitteena oli koulutuksen kehittämien yhdessä johtohenkilöstön kanssa. 

Koulutuksen aikana kehitettiin omaa digipedagogista osaamista ja muotoillaan oman kurssin toteutusta. Kehittämistyön aiheena on kehittää erilaisia digipedagogisia ratkaisuja tarjota koulutusta verkossa.  

Verkko-opintojen suunnittelu ja toteuttaminen -koulutuksen esittelyvideo

Sisällöt ja toteutus

Koulutus toteutettiin verkossa 5 x 2h. Koulutus sisälsi myös itsenäisiä tehtäviä ohjattuina opintoina. Päivien teemat:

 • Oppimisen muotoilu
 • Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa
 • Digitaalisen oppimisen ja ohjaamisen välineet
 •  Videon toteutus
 • Osaamisen jakaminen

TIETOA KOULUTUKSESTA

Milloin: syksy 2022- syksy 2023

Kohderyhmä: vapaan sivistystyön oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstö, johtohenkilöstö sekä koulutuksen kehittäjät

Toteutustapa: verkkototeutus

Hinta: koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi
Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
Petja.Sairanen@haaga-helia.fi
Katja
Wirenius
lehtori
+358 294471728
Katja.Wirenius@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi