Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen

Dipoli

Haluatko kehittää omaa digitaalista osaamistasi oppimiseen, ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin sekä ymmärtää uusimpia näkemyksiä verkko-opinnoista, pedagogista ratkaisuista ja ympäristöistä?

Tämä koulutus antaa vapaan sivistystyön oppilaitosten johtohenkilöstölle pedagogisen johtamisen keinoin mahdollisuuden positiivisesti kehittää digipedagogista osaamistaan ja sitä kautta mahdollisuuden koulutuksen kehittämiseen.

Lisäksi koulutus kehittää myös opettajien digipedagogista taitoa toteuttaa laadukasta ohjaus- ja opetustoimintaa verkossa.

Koulutusten tavoite

Tavoitteena on, että johtohenkilöstö yhdessä opettajien kanssa pystyvät monipuolisella osaamisellaan kehittämään koulutusten saatavuutta eri opiskelijaryhmille.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstölle, johtohenkilöstölle sekä koulutuksen kehittäjät.

Toteutus

Koulutuksessa toteutetaan 3 koulutusosiota, jotka koostuvat webinaareista ja itsenäisistä tehtävistä, jossa kehitetään omaa ja/tai oman organisaation digitaalisuutta. Osiot voi suorittaa erillisenä tai kytkeä eri osioihin.

Ajankohtaista:

Digipedagogiikkaa johdolle, 3 op 

Kohderyhmä

Vapaan sivistystyön oppilaitosten johtohenkilöstö ja kehittäjät 

 Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin digitaalisiin mahdollisuuksiin verkko-opetuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Osiossa perehdytään oppimismuotoilun avulla verkkototeutusten suunnitteluun ja eri mahdollisuuksiin ohjata opiskelijaa verkossa erilaisin menetelmin, välinein ja ympäristöin. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää johtohenkilöstön digitaitoja ja kehittää erilaisia digitaalisia koulutusten järjestämismahdollisuuksia. 

Koulutuksen aikana tehdään kehittämistyö, jonka aiheena on oman organisaation ja/tai itsensä kehittäviä ja dipipedagogiseen johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä. 

Aikataulu ja sisällöt 

Koulutus toteutetaan verkossa Zoom-ympäristössä. Koulutus sisältää myös itsenäisiä tehtäviä ohjattuina opintoina.

 • 6.2.2023 klo 14.00 - 16.00
  Oppimisprosessien suunnittelu oppimisen muotoilua hyödyntäen
   
 • 13.3.2023 klo 14.00 - 16.00
  Ohjaamisen ja vuorovaikutuksen monet menetelmät, saavutettavuuden huomioiminen
   
 • 28.3.2023 klo 14.00 - 16.00
  Erilaiset digitaalisen oppimisen ja ohjaamisen välineet sekä niiden käyttö opiskelijoiden aktivoinnissa, ohjauksessa ja palautteen antamisessa
   
 • 3.4.2023 klo 14.00 - 16.00
  VR- ja AR – ympäristöt ja niiden mahdollisuudet
   
 • 18.4.2023 klo 14.00 - 16.00
  Erilaiset esimerkit digitaalisten menetelmien hyödyntämisestä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 30.1.2023 mennessä (tai kunnes ryhmä on täynnä) tästä linkistä.

Lisätietoja koulutuksesta:

Pia Kiikeri, pia.kiikeri@haaga-helia.fi

Petja Sairanen, petja.sairanen@haaga-helia.fi

 

TULOSSA 2023:
 

Johda digipedagogiikkaan, 3 op 

Kohderyhmä

Osio on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten johtohenkilöstölle ja kehittäjille.  

Osiossa selkeytetään digipedagogista johtamista. Koulutus auttaa johtohenkilöstöä toteuttamaan omassa organisaatiossaan paremmin digitalisaatiota pedagogisesta näkökulmasta ja kehittämään oman koulutuksen järjestäjän tarjoamaa digitaalista koulutustarjontaansa. 

Koulutuksen aikana tehdään kehittämistyö omaan oppilaitokseen, jonka aiheena on oman organisaation ja/tai itsensä kehittäviä ja digipedagogiseen johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä.   

Keskeinen sisältö 

 • Digipedagogisen johtamisen paikat ja johtamistyön laatu ko. paikoissa 
 • Pedagoginen johtaminen; organisaation johtamistoimintana, konsultatiivisena työotteena ja 
 • itsensä johtamisena, verkostojen johtamisena 
 • Positiivinen johtaminen ja sen merkitys 
 • Hyvinvoinnin merkitys kehittämistyössä 
 • Opettaja- ja opiskelijalähtöisen työskentelyn kehittäminen 
 • Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen johtamistyössä 
 • Oman digipedagogisen koulutuksen laadun kehittäminen 

Toteutus

Koulutusosio toteutetaan verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. 

Aikataulu

Koulutuksen toteutusaikataulu tarkentuu myöhemmin.
 

 

Verkko-opintojen suunnittelu ja toteuttaminen

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu vapaan sivistystyön ohjaus- ja opetushenkilölle, johdolle  sekä koulutuksen kehittäjille.  

Koulutuksessa kehitetään digipedagogisia taitoja opettaa ja ohjata opiskelijaa verkossa erilaisin menetelmin ja välinein. Tavoitteena on koulutuksen kehittämien yhdessä johtohenkilöstön kanssa. 

Koulutuksen aikana kehitetään omaa digipedagogista osaamista ja muotoillaan oman kurssin toteutusta. Kehittämistyön aiheena on kehittää erilaisia digipedagogisia ratkaisuja tarjota koulutusta verkossa.  

Sisällöt ja toteutus

Koulutus toteutetaan verkossa 5 x 2h. Koulutus sisältää myös itsenäisiä tehtäviä ohjattuina opintoina. Päivien teemat:

 • Oppimisen muotoilu
 • Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa
 • Digitaalisen oppimisen ja ohjaamisen välineet
 •  Videon toteutus
 • Osaamisen jakaminen

Koulutuksen aikataulu tarkentuu myöhemmin.
 

Lisätietoja koulutuksista

 

 

 

 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Milloin: Syksy 2022- syksy 2023

Kohderyhmä: Vapaan sivistystyön oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstö, johtohenkilöstö sekä koulutuksen kehittäjät

Toteutustapa: Verkkototeutus

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoultusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi
Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
Petja.Sairanen@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi