Digiope - erikoistumiskoulutus

Kuvituskuva ihmiset tietokoneella

Koulutuksen tavoitteena on kehittää pedagogisia digitaalisia taitoja ja niiden kautta lisätä omaa ohjaustaitoa vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden työelämän tarpeita.

Koulutuksen aikana vahvistetaan digitaalista osaamista sekä laaditaan laaja-alainen kehittämistyö oman organisaation digipedagogiikan kehittämistä ajatellen.

Opiskelussa hyödynnetään vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisen opiskelun lisäksi. Opiskelu sisältää yhdessä opiskelua webinaareissa, lähitapaamisissa ja tutustumiskäynneillä.

Erikoistumiskoulutuksen aikana jaetaan osaamista myös osallistujan omassa organisaatiossa ja verkostoidutaan digitaalisten asiantuntijoiden kanssa. Osaamista osoitetaan osaamisen näytöillä ja niistä on mahdollista saada digitaalinen osaamismerkki. 

Koulutus on juuri sinulle, joka olet: 

 • Digitaalisesta oppimisesta kiinnostunut opettaja tai asiantuntija, jolla on jo perusteet pedagogiikasta (esim. AmO tai kasvatustieteen perusopinnot) ja hallitset tietotekniikan perusosaamisen.
 • Opettaja ja asiantuntija, joka on kiinnostunut kehittämään omaa tai yhteisön digitaalista oppimista, digitaalista pedagogiikkaa ja sovellusten käyttötapoja.

Koulutus kestää vuoden ja käynnistyy helmikuun alussa 2021.
Aikataulu lähipäiville: 

 • 2.2.2021 klo 9.00 – 15.00
 • 25.3.2021 klo 9.00 – 15.00
 • 7.6.2021 klo 9.00 – 15.00 
 • 4.8.2021 klo 9.00 – 15.00
 • 7.10.2021 klo 9.00 – 15.00
 • 9.12.2021 klo 9.00 – 15.00

Näiden päivien lisäksi on webinaareja, joiden ajankohta ilmoitetaan koulutuksen alkaessa. 

Koulutushankkeen teemat, 30 op

 • Tulevaisuuden digitaalinen osaaminen
 • Verkko-oppimisen muotoilu
 • Verkko-ohjaus
 • Digivälineet, -sovellukset ja -ympäristöt sekä niiden saavutettavuus
 • Kehittämistyö

Tulevaisuuden digitaalinen osaaminen, 3 op

 • Opiskelija tunnistaa tulevaisuuden muutostarpeita yhteiskunnassa ja oman ammattialan digitaalisessa osaamisessa. 
 • Opiskelija osaa nimetä selkeitä tulevaisuuteen liittyviä digipedagogisia kehittämiskohteita.  
 • Opiskelija kehittää omaa työtään vastaamaan tulevaisuuden digitaalisia tarpeita. 

Verkko-oppimisen muotoilu, 3 op

 • Opiskelija osaa muotoilla oman verkko-oppimiskokonaisuuden.
 • Opiskelija osaa käyttää erilaisia malleja ja visuaalisia jäsennyksiä muotoillessaan verkko-oppimiskokonaisuuksia.
 • Opiskelija kokeilee ja arvioi muotoilemaansa verkko-oppimiskokonaisuutta autenttisessa tilanteessa ja jatkokehittää kokonaisuutta saamansa palautteen sekä itsearvioinnin avulla. 

Verkko-ohjaus, 2 op 

 • Opiskelija osaa muotoilla ohjaamisen tapoja ja paikkoja osaksi oppimisprosessia.  
 • Opiskelija osaa ohjata erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä tavoitelähtöisesti.
 • Opiskelija osaa verkko-oppimiskokonaisuuden muotoilussa suunnitella oppimisanalytiikan käyttöä verkko-oppimiskokonaisuuden kehittämisessä ja ohjaamisessa.

Digivälineet, -sovellukset ja -ympäristöt sekä niiden saavutettavuus, 7 op

 • Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti erilaisia digitaalisia sovelluksia, ympäristöjä ja välineitä sekä soveltaa niitä omissa työtehtävissään. 
 • Opiskelija osaa huomioida saavutettavuutta käyttäessään eri digivälineitä ja ympäristöjä. 
 • Opiskelija tutustuu uusiin digitaalisen teknologian ratkaisuihin ja ympäristöihin sekä ymmärtää niiden soveltuvuuden omassa ammattialan opetuksen kehittämisessä. 

Kehittämistyö, 15 op 

 • Opiskelija tunnistaa kehittämisen tarpeita omassa työyhteisössään ja -organisaatiossaan. 
 • Opiskelija suunnittelee digipedagogiikkaan pohjautuvan kehittämistyön vastaamaan työorganisaation tarpeita ja yhteiskunnan asettamia vaateita yhteistyössä työelämän ja työorganisaationsa kanssa. 
 • Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kehittämistyön hyödyntäen monipuolisesti erilaisia digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä. 
 • Opiskelija arvioi kehittämistyöhönsä jatkokehittämisen tarpeita saamansa palautteen ja itsearvioinnin avulla.
 • Opiskelija jalkauttaa kehittämistyön tuloksia työorganisaatiossaan ja ammattialansa verkostoissa. 
Tietoa koulutuksesta

Aikataulu: Koulutus kestää vuoden ja käynnistyy helmikuun alussa 2021.

Kohderyhmä ja hakukelpoisuus: Koulutus on suunnattu toisen asteen ammatillisten oppilaitosten sekä vapaan sivistystyön opettajille ja asiantuntijoille. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu viimeistään 8.1.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamia paikkoja on 19 kappaletta. Vahvistamme hyväksymisen valituille vielä erikseen ilmoittautumisen jälkeen.

Hinta: 600,- € (alv 0 %) / opiskelija

Toteutus: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa koulutuksen toteutuksesta.

Rahoitus:

Opetus ja kulttuuriministeriön hanke -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi

Kouluttajat

Päivi
Aarreniemi-Jokipelto
yliopettaja
+358 294471343
Paivi.Aarreniemi-Jokipelto@haaga-helia.fi
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi