Digi-uuma - Digioppimisen uudet maisemat

Digiuuma koulutus

Digi-uumassa lisättiin osallistujien digitaalisten taitojen osaamista ja tarjottiin sitä kautta myös opiskelijoille tasa-arvoista opetusta ja lisättiin avointen oppimateriaalien saatavuutta. Samalla pohdittiin tapoja uudistaa etäopetuksen pedagogiikkaa ja opetusmenetelmiä kehittämällä uusiin oppimisympäristöihin ja avoimiin oppimateriaaleihin paremmin soveltuvia opetuksen käytäntöjä.

Digi-uuman kohderyhmää olivat opettajat, joilla oli vasta vähän tai ei lainkaan kokemusta virtuaalisten ja avointen oppimisympäristöjen käytöstä ja jotka halusivat kehittää digitaalisia taitojaan.

Koulutuksen tavoitteena oli lisätä tasa-arvoista opetusta sekä avointen oppimateriaalien saatavuutta ja virtuaalisten oppimisympäristöjen tuntemusta.

Koulutushanke on päättynyt. 
 

Hankkeen koulutusosiot

Opetusvideon tekeminen ja hyödyntäminen

Koulutuksen aikana osallistujat suunnittelivat, kuvasivat ja toteuttivat videon opetuskäyttöön. Omilla (mobiili)laitteilla kuvattuja sisältöjä ja videoiden editoinnissa käytettiin ilmaisohjelmia. Koulutuspäivien välillä osallistujat työstivät omaa videoita annettujen ohjeiden mukaan. 

Sisältöjä olivat

 • opetusvideon mahdollisuudet opetuksessa
 • videoinnin alkeet
 • editoinnin alkeet
 • erilaiset videotekniikat ja niiden käyttömahdollisuudet
 • videon editointi ja julkaisu sekä jakelu eri kanavissa
 • videoiden tekstittäminen

Koulutukseen kuului neljä opetuskertaa. Opetuskerrat toteutetiin verkon välityksellä Zoomissa kahden tunnin mittaisina tietoisku tyyppisinä tapahtumina. Näiden tapahtumien välissä osallistujat työstivät omaa aineistoa itsenäisesti ja/tai ohjatusti yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Koulutusosion aikataulu ja rakenne 

Koulutukseen sisältyi ennakkotehtävä. 

Koulutuspäivä 1

Videon sisällön jalostaminen omien ideoiden perusteella

 • Erityyppiset videot ja niiden hyödyntäminen opetuksessa
 • Mitä tarvitaan videon tekemiseen?

Koulutuspäivä 2

Oman videon suunnittelu ja käsikirjoitus

 • Käsikirjoituksen laatiminen omaan videoon

Koulutuspäivä 3

Videon aineiston ja kuvien kerääminen

 • Kuvaaminen ja kuvaustekniikka

Koulutuspäivä 4

Videon editointi julkaisua varten

 • Videon editointi
 • Videon julkaiseminen ja tekstittäminen
 • Omien videotuotosten esittely

Kouluttajat

Pia Kiikeri, pia.kiikeri@haaga-helia.fi

Tuija Alasalmi, tuija.alasalmi@haaga-helia.fi

Koulutushankkeessa toteutettiin myös seuraavat osiot

 • Opetusvideon tekeminen ja hyödyntäminen, 2 op (toteutettu 2021)
 • Digiohjauksen menetelmät ja välineet, 3 op (2022)
 • Avoimet digitaaliset oppimateriaalit ja virtuaaliset oppimisympäristöt, 3 op (2022)

Tiedustelut

Lehtori Pia Kiikeri, pia.kiikeri@haaga-helia.fi

Tietoa koulutuksesta

Toteutusajankohta: 2021-2022, koulutus on päättynyt. 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen / vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

 

 

Ota yhteyttä
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi
Tuija
Alasalmi
lehtori
+358 294471207
Tuija.Alasalmi@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Kouluttajat
Tuija
Alasalmi
lehtori
+358 294471207
Tuija.Alasalmi@haaga-helia.fi
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi