Olet täällä

ICT-alan opinnot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa

ICT-alan opinnot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa

Suorita ICT-opintoja Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa!

Avoimen AMK:n opiskelijana voit suorittaa tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintojaksoja opintopaketteina, jotka ovat kätevä tapa päivittää tietoteknistä osaamista tai suorittaa polkuopintoja ja hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on tarkoitettu kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintoja voi suorittaa päivä-, ilta- tai verkko-opintoina.

Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen on käynnissä ja osalla opintojaksoista on vielä tilaa.  HUOM! Tarkista aina ennen ilmoittautumistasi täältä, että sinua kiinnostavilla opintojaksoilla on tilaa. Lukukausimaksumme on 150 euroa. Työttömille ja lomautetuille henkilöille opinnot ovat maksuttomia syyslukukaudella 2020.

Syksyn 2020 verkko-opintotarjonta (avoimen AMK:n opiskelijat etusijalla)

Basic 3D Design with Blender (3 op) MUM8TA001-3008

Tutustu 3D-mallinnuksen perusteisiin helppokäyttöisen Blender 3D -ohjelmiston avulla! Opintojaksolla käydään läpi 3D-mallinnuksen vaiheita aina ideoinnista kappaleen mallinnukseen, tekstuurien ja materiaalien luomiseen sekä kuvantamiseen. Suoritettuasi opintojakson hallitset perustiedot ja -taidot 3D-mallinnuksesta. Opintojakso toimii lähtökohtana 3D:n jatko-opiskelulle esimerkiksi AR-toimintaa, 3D-tulostusta tai 3D-animaatiota ajatellen. 
Ajankohta: 24.8.-16.10.2020
Opettaja: Heikki Hietala

Verkkosivujen suunnittelu ja brändäys (2 op) COM8LH106A-3002

Millaista sisältöä yrityksen verkkosivuilla tulee olla ja miten eri sisällöillä rakennetaan ja tuetaan yrityksen brändiä? Opintojaksolla perehdytään verkkosivuston suunnittelun eri vaiheisiin ja keskeisiin sisältöihin. Opintojakson jälkeen ymmärrät, miten verkkosivuja voidaan hyödyntää osana yrityksen viestintää. 
Ajankohta: 24.8.-16.10.2020
Opettaja: Tuula Ryhänen

Verkkosivujen luominen yritykselle (3 op) COM8LH106B-3001

Opintojaksolla syvennytään verkkosivuston tekniseen arkkitehtuuriin, käyttöliittymän perusteisiin sekä Wordpress-sisällönhallintajärjestelmän hyödyntämiseen verkkosivuston luomisessa. Kurssilla suunnittelet verkkosivuston yrityksen tarpeisiin ja toteutat sen Wordpress-sisällönhallintajärjestelmällä. Opintojakso on jatkoa Verkkosivujen suunnittelu ja brändäys -opintojaksolle (2 op). 
Ajankohta: 14.9.-16.10.2020
Opettaja: Lauri Majuri

Verkkokaupan tekninen toteutus (2 op) CUS8LH102A-3002    

Verkkokaupan käyttö on valtavassa kasvussa. Opintojaksolla perehdytään verkkokaupan perustamiseen aina alustan valinnasta tekniseen toteutukseen. Opit valitsemaan käyttötarkoitukseen sopivimman verkkokauppa-alustan ja räätälöimään sitä tarpeen mukaan. 
Ajankohta: 26.10. – 18.12.2020
Opettaja: Marko Mäki ja Tiina Koskelainen

Verkkokaupan asiakaslähtöinen suunnittelu (3 op) CUS8LH102B-3001

Opintojaksolla perehdytään verkkokaupan asiakaslähtöiseen, sisällölliseen kehittämiseen sekä päivittäiseen toimintaan ja markkinointiin. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät verkkokaupan merkityksen yrityksen jakelukanavana ja liiketoiminnallisena mallina sekä opit ymmärtämään markkina- ja asiakasanalyysien merkityksen toiminnan kehittämisessä. Opintojakso on jatkoa Verkkokaupan tekninen toteutus -opintojaksolle (2 op).
Ajankohta: 16.11.-18.12.2020
Opettaja: Marko Mäki ja Tiina Koskelainen

Digitaalisten palveluiden startti (2 op) DIG1TA001A-3001

Haluatko oppia luomaan digitaalisia palveluita? Opintojaksolla perehdytään verkkopalveluiden luomisprosessiin ja digitaalisten palveluiden mahdollisuuksiin. Kurssin aikana pääset toteuttamaan mobiilikäyttöliittymän HTML5:lla ja ulkoasun CSS ohjelmointikielten avulla. Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys verkkopalvelun käyttökokemuksen merkityksestä. 
Ajankohta: 24.8.-16.10.2020
Opettaja: Elina Ulpovaara

Orientaatio digitaalisiin palveluihin (5 op) DIG1TA001-3021

Opintojaksolla perehdytään verkkopalveluiden rakentamiseen ja digitaalisten palveluiden mahdollisuuksiin. Kurssin aikana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan oman responsiivisen verkkosivuston mobiilikäyttöliittymän hyödyntämällä HTML5- ja CSS- ohjelmointikieliä. Opintojaksoon sisältyy Digitaalisten palveluiden startti (2 op).
Ajankohta: 24.8.-16.10.2020
Opettaja: Elina Ulpovaara

Ohjelmistostartti (2 op) SWD1TA001A-3001

Kiinnostaako koodaus? Opintojaksolla perehdyt ohjelmoinnin perusteisiin ja ohjelmistotuotannon kokonaiskuvaan. Pääset toteuttamaan yksinkertaisia selainohjelmoinnilla toteutettuja toimintoja verkkosivuille. Opintojakson suoritettuasi tunnistat ohjelmistotuotannon yleisimmät käsitteet, osa-alueet ja ohjelmistotuotantoprosessin keskeiset vaiheet. 
Ajankohta: 24.8.-16.10.2020
Opettaja: Markku Ruonavaara

Orientaatio ohjelmistotuotantoon (5 op) SWD1TA001-3021

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin ja ohjelmistotuotannon kokonaiskuvaan. Suoritettuasi opintojakson hallitset ohjelmistotuotannon yleisimmät käsitteet, osa-alueet ja ohjelmistotuotantoprosessin keskeiset vaiheet. Opetuksessa sovelletaan valmentavaa ja opiskelijoita aktivoivaa lähestymistapaa. Opintojaksoon sisältyy Ohjelmistostartti (2 op).
Ajankohta: 24.8.-16.10.2020
Opettaja: Markku Ruonavaara

Orientaatio ICT ja liiketoiminta (5 op) BIG1TA001-3022

Opintojaksolla käydään läpi yrityksen liiketoiminnan tietojärjestelmiä, niiden toimintaa ja roolia liiketoiminnan kehittämisessä ja mahdollistamisessa. Opit tunnistamaan järjestelmien kehittämisen eri vaiheet sekä hahmottamaan järjestelmien liiketoimintalähtöisen kehittämisen merkityksen. 
Ajankohta: 24.8.-16.10.2020
Opettaja: N.N.

Basics of AI (5 cr) BIG8TN001-3005

On this course you will deepen your knowledge of artificial intelligence (AI) and learn basic concepts related to it. The course will cover business cases where AI is used and introduce methods and software for data analysis and visualization. You will familiarize yourself with the basics of statistical data analysis method and application.
Timing: 26.10. – 18.12.2020
Teachers: Lili Aunimo ja Heli Lankinen

Tietojenkäsittelyn koko opetustarjonta, aikataulut ja ilmoittautuneiden määrät syyslukukaudella 2020

Poimintoja opinnoista:

JOHDATUS ICT-OSAAMISPROFIILEIHIN (20 OP)

Orientaatio digitaalisiin palveluihin (5 OP) DIG1TA001 JA DIG1TN001
Opit: analysoimaan käytettävyyttä ja käyttökokemusta

 • suunnittelemaan ja toteuttamaan responsiivisen  www-sivuston
 • soveltamaan palvelumuotoilun menetelmiä  digitaalisen palvelun kehittämisessä.

Orientaatio ICT-infrastruktuuriin (5 OP) ICT1TA010 JA ICT1TN010
Opit:

 • tietokoneen rakenteen ja toiminnan sekä ottamaan käyttöön käyttöjärjestelmän.
 • tietoverkkojen ja verkotettujen palveluiden toimintaperiaatteita.
 • tunnistamaan tietoturvauhkia ja toimimaan tietoturvan huomioiden tietoverkko- ja järjestelmäympäristöissä.

Orientaatio liiketoimintaan ja ICT:hen (5 OP) BIG1TA001 / BIG1TN001
Opit:

 • hahmottamaan yrityksen tietojärjestelmiä sekä niiden toimintaa ja roolia liiketoiminnan kehittämisessä
 • ymmärtämään tiedon merkityksen liiketoiminnassa
 • tunnistamaan yleisimmät yrityksistä löytyvät tietojärjestelmät ja ymmärtämään niiden käyttötarkoituksen
 • ymmärtämään ICT:n johtamisen roolin ja tarpeet.

Orientaatio ohjelmistotuotantoon (5 OP) SWD1TA001 / SWD1TN001
Opit:

 • jäsentyneen yleiskuvan ohjelmistotuotannosta ja ohjelmoinnin perusteita
 • toteuttamaan verkkosivuja, joilla on yksinkertaisia selainohjelmoinnilla toteutettuja toimintoja
 • käyttämään verkkosivujen toteutukseen ja selainohjelmointiin tarvittavaa kehitysympäristöä ja julkaisemaan sivut verkkopalvelimella

TIETOHALLINTO

Edeltävyyssuosituksena perustiedot yrityksen tietohallinnosta.

Tietohallintojohtaminen  (5 OP) BIG4TA025

Opit:

 • ymmärtämään liiketoimintayhteistyön merkityksen tietotekniikan johtamisessa ja kehittämisessä
 • tuntemaan tietohallinnon johtamiseen liittyviä malleja
 • tietämään IT-asioiden organisointiin liittyviä taustatekijöitä
 • hahmottamaan tietotekniikkatoimintoja johdettavana resurssina

Toiminnanohjausjärjestelmät (5 OP) BIG1TA002

Liiketoimintaprosessit (5 OP) BIG1TA003
Opit:

 • ymmärtämään prosessiajattelun liiketoimintahyödyt
 • soveltamaan prosessiajattelua toiminnan kehittämisessä
 • opit hahmottamaan, mallintamaan, analysoimaan ja kehittämään prosesseja
 • ymmärtämään prosessien kehittämisen ja tietojärjestelmäkehittämisen yhteyden

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmointi (5 OP) SWD1TN002
Opit:

 • toteuttamaan Java-kielisen sovelluksen perusrakenteita (muuttujat, peräkkäisyys, valinta, toisto)
 • ymmärtämään ja soveltamaan olio-ohjelmoinnin perusteita
 • toteuttamaan pienimuotoisia web-sovelluksia Servlet+JSP-tekniikalla
 • käyttämään tietokantaa (esim. MariaDB) JDBC-rajapinnan avulla.

Sinulla on parhaat edelletyksen kurssilla menestymiseen, kun sinulla jonkin verran aiempaa ohjelmointikokemusta millä tahansa ohjelmointikielellä.

Tietokannat ja tiedonhallinta (5 OP) SWD1TN003

Opit:

 • suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia tietokantoja ja käsittelemään niitä SQL-kielellä
 • lisäksi opit ymmärtämään tietokannan hallintajärjestelmän merkityksen ja toimintaa sovellusarkkitehtuurissa

Lisäksi tarjoamme:

ICT and Business English (5 OP) ENG1TA003/ENG1TN003

Yrityksen toiminnot (5 OP) BUS1TA011/BUS1TN011

 • Yrityksen toiminnot kurssi on tarkoitettu kaikille: niille joilla on vähän tietoa yritystoiminnasta tai ei ollenkaan. Kurssi suoritetaan kahdella tehtävällä ja lähitunneilla ohjataan tehtävien tekoon. Lähitunnit ovat vapaaehtoisia ja kurssilla ei ole koetta.

Liiketoiminnan matematiikka (5 OP) BUS1TA0101/BUS1TN010

 • Tutustut määrällisen (kvantitatiivisen) tiedon esittämiseen, tulkintaan ja analysointiin. Opit liiketoiminnan peruslaskentaa, muun muassa prosenttilaskua, katelaskentaa, investoinnin kannattavuutta sekä jaksollisten maksujen eri sovelluksia.

ICT alan sopimukset (verkossa nonstop) 5 (OP) BUS1TA012
Opit:

 • IT2015-sopimusehtojen keskeisen sisällön ja osaat tehdä sopimuksia IT2015-sopimusehtoja hyödyntäen
 • tuntemaan immateriaalilainsäädännön keskeisen sisällön
 • tulkitsemaan lainsäädännön, työsopimuksen ja työehtosopimuksen merkitystä yksittäisessä työoikeudellisessa ongelmassa

Tutustu tarkemmin Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin:

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu 3.8.2020 alkaen avoimen amk:n opiskelijaksi täällä!
Ilmoittautumiseen liittyvät kysymyksiin saat apua Opintopalvelustamme.

Tarvitsetko tukea opintojesi suunnitteluun? Ota yhteyttä tietojenkäsittelyn opinto-ohjaajaan:
Monimuoto-opetus (iltaopinnot): Opinto-ohjaaja Maarit Hynninen-Ojala, maarit.hynninen-ojala(at)haaga-helia.fi, puh. 040 488 7159
Päiväopetus: Opinto-ohjaaja Katariina Kainu, katariina.kainu(at)haaga-helia.fi, puh. 040 488 7271