Olet täällä

Liiketalous

Liiketalous

Opiskele liiketaloutta - täydennä osaamistasi tai tähtää kohti AMK-tutkintoa!

Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen on nyt käynnissä ja joillakin opintojaksoilla on vielä tilaa. Opetus alkaa 24.8.  Liketalouden (Helsinki) perusopinnot ovat täynnä, joillain yksittäisistä opintojaksoilla voi olla tilaa. Tarkista aina ennen ilmoittautumista, että sinua kiinnostavilla opintojaksoilla on tilaa. Näet syyslukukauden koko opetustarjonnan ja ilmoittautuneiden määrät opetustarjonta-sivultamme.

Opiskelijat hyväksytään opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei toisin mainita. Kun ilmoittautumislomakkeesi on käsitelty, saat tunnukset opintojaksoille ilmoittautumista varten.

Verkkokurssit osaamisesi kehittämiseksi (avoimen AMK:n opiskelijat etusijalla!)

Talouden automaatio ja robotiikka (5 op) ACC8LH104-3001

Ota taloushallinnon prosessit ja automaatio haltuun! Kurssilla perehdytään siihen, miten taloushallinnon prosesseja voidaan tehostaa sekä milloin ja miten robotiikkaa on mahdollista hyödyntää taloushallinnossa. Kurssilla on tarjolla etäluentoja, mutta sen voi suorittaa myös täysin virtuaalisesti. Etätehtävät on mahdollista korvata myös oman yrityksen tai työnantajan kehitysprojektilla. Sisältö on vastaava kuin Robotiikka talousprosesseissa -opintojaksolla.
Ajankohta: 24.8.-18.12.2020
Opettaja: Kati Tuppuri

Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena (5 op) BUS8LH117-3001

Uudenlaisella, kestävällä liiketoiminnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutokseen vähentämällä mm. päästöjä. Opintojaksolla perehdytään siihen, miten yritykset voivat tehdä vastuullisia ilmastotoimia ja hyödyntää kiertotaloutta toiminnassaan. Opintojakson jälkeen ymmärrät, mikä on yrityksen ja sen asiantuntijoiden rooli ilmastotoimissa sekä siirryttäessä kohti kiertotaloutta.
Ajankohta: 26.10. – 18.12.2020
Opettajat: Satu Harkki ja Soile Kallinen

Palvelumuotoilun menetelmät (2 op) CUS8LH107-3001

Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää palveluiden kehittämisessä? Opintojaksolla perehdytään palvelumuotoilun eri prosesseihin ja sen keskeisiin menetelmiin.
Ajankohta: 26.10. – 18.12.2020
Opettajat: Kristiina Laine ja Eliisa Sarkkinen

Palvelun asiakaskokemuksen kehittäminen (3 op) CUS8LH108-3001

Opintojaksolla sovelletaan Palvelumuotoilun menetelmät -kurssilla opittuja menetelmiä käytännön kehittämistyöhön. Opit valitsemaan sopivat menetelmät prosessin eri vaiheisiin sekä tarkastelemaan valitsemaasi kehittämiskohdetta kokonaisvaltaisesti asiakaskokemuksen näkökulmasta.
Ajankohta: 26.10. – 18.12.2020
Opettajat: Kristiina Laine ja Eliisa Sarkkinen

Myyntiajattelua asiantuntijalle (5 op) SEL8LZ109-3001

Asiantuntijatyössä on tärkeää osata myydä omat ideat, osaaminen ja yhteistyömahdollisuudet toiselle osapuolelle. Myyntityöstä voidaankin ammentaa runsaasti oppeja, joista on hyötyä myös asiantuntijatyössä. Opintojaksolla opit ymmärtämään myyntiprosessin eri vaiheita sekä pääset kehittämään myyntitekniikkaasi ja -taitojasi erilaisten käytännön harjoitusten avulla.
Ajankohta: 26.10. – 18.12.2020
Opettajat: Pirjo Pitkäpaasi ja Hannu Koikkalainen

Corporate responsibility (5 op) BUS8LH101-3004

Through this eight-week course, students from any sector will develop a greater understanding of how sustainability can benefit companies as well as our planet. You will deepen your understanding of the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) and learn how various sustainability actions might contribute to broader strategic goals of organizations. This course is divided into six sections and students are required to complete one section per week.
Ajankohta: 26.10. – 18.12.2020
Opettaja: Rakhshanda Khan

Koko liiketalouden opetustarjonnan aikataulut ja ilmoittautuneiden määrät syyslukukaudella 2020

Liiketalouden polkuopinnot liiketalouden tradenomi-tutkintoon tähtääville

HUOM! Liiketalouden polkuopinnot syyslukukaudelle 2020 on täynnä, eikä ilmoittautuminen ole enää mahdollista.

Tarjoamme liiketalouden opinnoista kiinnostuneille uusille avoimen AMK:n opiskelijoille polkuopintoina 30 opintopisteen kokonaisuutta iltaopintoina syyslukukaudella 2020.  Ilmoittautuminen liiketalouden polkuopintoihin alkoi 3.8.2020 klo 9.00 ja opiskelijat valitaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun lomakkeet on käsitelty 2-3 päivän kuluessa, saat sähköpostiisi tiedon siitä, oletko mahtunut mukaan polkuopintoihin.

Polkuopintojen moduulit:

  • Työyhteisöosaaja -moduuli 15 op, katso moduulikuvaus (edellyttää perustaitoja Wordista ja Power Pointista)
  • Liiketoimintaosaaja -moduuli 15 op, katso moduulikuvaus

Opetusajat:

Lähiopetus järjestetään klo 17.40-20.30 Pasilan kampuksella, Ratapihantie 13, Helsinki.
1. moduulin opetusaja (loppusyksyn opetusajat ilmoitetaan myöhemmin): 31.08., 01.09., 02.09., 03.09., 14.09., 15.09., 16.09., 17.09., 28.09., 29.09., 30.09., 01.10., 07.10. ja 08.10.2020

Oikeudet aikataulumuutoksiin pidätetään. Seuraamme myös koronaviruksen mahdollisia vaikutuksia opetuksen järjestämiseen lähiopetuksena ja tiedotamme mahdollisista muutoksista verkkosivuillamme

Mukaan pääsee 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta opiskelijaa. Edellytämme mukaan päässeiltä sitoutuneisuutta opintoihin ja lähiopetuksen aikatauluihin, opiskeluvalmiuksia esseiden ja raporttien kirjoittamiseen sekä riittävää suomenkielen taitoa (taso C). Osa opetusmateriaalista voi olla englanninkielellä. Opinnoissa tarvitset kannettavaa tietokonetta, lue laitesuosituksista.

Kun olet suorittanut 55 op avoimen opintoja vähintään 3.0 keskiarvolla sekä suorittanut vaadittavat opinnot englannissa, ruotsissa ja matemaatiikassa, voit halutessasi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta.  Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Vaihtoehtoisesti voit hakea yhteishaun kautta ja avoimessa AMK:ssa suorittamasi tutkintoon soveltuvat opintopisteet hyväksiluetaan mikäli tulet hyväksytyksi.

Lue lisää

Katso myös:
Porvoon kampuksen liiketalouden tarjonta
Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelmassa
- monipuolisia kieli- ja viestintäopintoja!
ICT-alan opinnot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa - liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä opintoja!

Kiinteistöpolun kehittäjän osaamispolku 15 op

Haaga-Helian avoimen AMK:n opiskelijat voivat suorittaa 3AMK -opintokokonaisuuden 10.8.-18.12.2020. Ilmoittautuminen ja lisätiedot 3AMK -opintokokonaisuuteen on avoinna 10.8.-28.8.2020.
 

Yhteystiedot