Olet täällä

Journalismi

Journalismi

Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa myös journalismin opintoja. Ota kuitenkin huomioon nämä seikat:

1. Ensimmäisen lukukauden opintoja on tarjolla vain syksyisin. Opintojaksot täyttyvät pääasiassa aloittavista tutkinto-opiskelijoista ja paikkoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille on hyvin rajoitetusti (keskimäärin 2 - 4 paikkaa/toteutus). Paikat opintojaksoille täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä eikä mahtumisesta voi saada takeita avoimeen AMK:n opiskelijaksi ilmoittauduttaessa.

2. Journalismin työ 2 -kokonaisuus (kevätlukukaudella) ja Journalismin työ 3 -kokonaisuus (syyslukukaudella) järjestetään harjoitustoimitustyöskentelynä, joissa osat on integroitu toisiinsa. Journalismin työ 2 -kokonaisuuden osiin Haastattelutekniikka, Videotyö, Henkilökuvaus, Faktantarkistuksen perusteet sekä Kehittämishanke 1 voi avoimen opiskelija osallistua vain, jos osallistuu kaikkiin kokonaisuuden osiin. Opetus järjestetään ke -pe klo 9 - 16. Sama koskee Journalistin työ 3 -kokonaisuuden osia Uutis- ja ajankohtaisjournalismi, Verkkojulkaisun perusteet ja Radiotyö 1.

Poikkeuksena ovat Excel ja tilastojen käyttö toimittajan työssä (JT2) sekä Lehtitaitto (JT3), joihin voi osallistua erillisinä.

3. Huomaathan, että useilla myöhempien lukukausien opintojaksoilla on edeltävyysehtoja: opiskelijalla tulee olla suoritettuna joko mm. noita 1. lukukauden opintojaksoja tai hänen on pystyttävä osoittamaan vastaavat tiedot ja taidot. Edeltävyysehdot on merkitty opintojaksokuvauksiin, jotka löydät opinto-oppaasta.

Jos suunnittelet hakevasi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta, tässä vielä muutama vinkki:

  • Käytä suunnittelun apuna opetussuunnitelman suoritusjärjestystä. Nyrkkisääntönä on, että parittomien lukukausien opinnot järjestetään pääsääntöisesti syksyisin ja parillisten keväisin.
  • Voit suorittaa opintoja myös Exam-verkkotentteinä (lisätietoa Examista Mynetissä). Journalismin koulutusohjelman Exam-suoritettavat opintojaksot ovat Muuttuva mediamaisema (5 op), Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö (3 op), Kansantalous ja hyvinvointi (3 op, lokakuusta 2019 lähtien), Media ja yleisö (3 op), Media-analyysi (5 op) sekä Global Challenges for Journalists (5 op).
  • Väylässä voit edetä, vaikka et mahtuisikaan Journalistin työ -kokonaisuuksiin tai et voi osallistua niihin vaaditulla laajuudella. Voit saavuttaa vaadittavat 55 op opintopistettä tutkintoon soveltuvia opintoja suorittamalla vähintään 15 opintopistettä medianomi-tutkintomme pakollisia opintojaksoja. Loput 40 opintopistettä voivat olla  myös muita alemman korkeakoulutason opintoja, koska tutkintoomme kuuluu 40 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja.
  • Tullakseen hyväksytyksi väyläopiskelijana journalismin tutkinto-opiskelijaksi tulee keskiarvon olla vähintään 3.

Opetustarjonta-sivulta löydät kaikki opintojaksot ja niiden aikataulut sekä opintojaksojen ilmoittautumistilanteet. 

Opetustarjonta: Journalismin koulutusohjelma

Jouran opetussuunitelma

Katso myös Opintojen suositeltu suoritusjärjestys opintonsa 2016 tai myöhemmin aloittaville

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu avoimen amk:n opiskelijaksi täällä!

Kaikki opintojen ohjaukseen ja opintojen suunnitteluun liittyvät kysymykset: avoinamk.ohjaus(at)haaga-helia.fi.
Tutustuthan myös Opiskeluohjeisiin.
Tarkemmin nimenomaan journalismin koulutusohjelman opinnoista voit kysyä koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärveltä anne.leppajarvi(at)haaga-helia.fi