Avoin tiede ja tutkimus Haaga-Heliassa

Kuvituskuva vr

Lead paragraph

Olemme sitoutuneet noudattamaan 3AMK-strategisen liittouman (Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia) laatimia avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja linjauksia, jotka ohjaavat TKI-toimintaamme.

Johtavana teemana on toimintamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus, johon pyrimme avointen toimintamallien avulla.

Avoimuus ilmenee arvona, joka toteutuu erityisesti vaikuttavana yhteistyönä, avoimena tiedonkulkuna ja infrastuktuureina, eettisinä toimintatapoina sekä avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina. Vaikuttavuuden lisäksi voimme avoimuudella lisätä toimintamme tehokkuutta ja tehostaa julkisella rahoituksella saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä.

Avoimuuden lähtökohta on, että avaamme infrastruktuurit ja ympäristöt, aineistot, menetelmät ja tulokset, kun se on mahdollista. Avoimuudesta voimme poiketa perustellusta syystä, esimerkiksi jos henkilötietojen ja yksityisyyden suoja, tulosten kaupallinen hyödyntäminen tai toiminnan tavoitteet vaarantuvat avoimuudesta.

Avoimen TKI-toiminnan kehittäminen ja ohjeistus

Luomme Haaga-Helian avoimen TKI-toiminnan suositukset ja ohjeistukset TKI-palveluiden, kirjaston ja IT-palveluiden yhteistyöllä. Suositukset ja ohjeistukset on kerätty Haaga-Helian Avoimen TKI-toiminnan sivustolle. Sivustolla käydään läpi avoimen TKI-toiminnan merkitys, aineistonhallinnan suositukset, avoimen julkaisemisen periaatteet sekä avoimen opetuksen ja kuvien käyttöön liittyvä ohjeistus. Sivustoa päivitetään uusien avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisten ja sisäisten ratkaisujen ja suositusten pohjalta.

Henkilöstön avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) osaamista vahvistetaan ja tietoisuutta lisätään eri tavoin. Esimerkkeinä voidaan mainita ATT-kampuskiertueet, TKI-kahvit ATT-teemalla, verkko-oppaat ja Academic writing -koulutus, jossa yhtenä teemana on ATT.

Kehitämme avoimen TKI-toiminnan osaamista ja osallistumme aktiivisesti kansalliseen avoimen TKI-toiminnan kehittämiseen muun muassa OKM:n rahoittamassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi –hankkeessa. Hankkeen tärkeimpänä päämääränä on avoimuuden ja avoimuuden osaamisen kehittäminen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja tukipalveluissa, oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä. 

Avoimen julkaisemisen periaatteet

Avoimen julkaisemisen periaatteen mukaisesti henkilöstömme julkaisee TKI-toiminnan tulokset avoimissa kanavissa aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa.

Haagahelialaisten tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon.

Yksi keskeinen avoimen julkaisemisen kanavamme on verkkolehtemme eSignals.