Avoin ja vastuullinen TKI Haaga-Heliassa

Kuvituskuva vr

Haaga-Helian toimintaa ohjaa viisi arvoa: vastuullisuus, yhdessä tekeminen, rohkeus, arvostus ja avoimuus. Nämä arvot näkyvät vahvana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä (TKI), jota Haaga-Heliassa toteutamme. TKI-työssä noudatamme vastuullisen tutkimuksen toimintatapoja, hyvää tieteellistä käytäntöä sekä tutkimuseettisiä periaatteita. Lisäksi edistämme avointa tiedettä ja tutkimusta niin kansallisia kuin kansainvälisiä periaatteita ja vaatimuksia noudattaen. Haaga-Helia on sitoutunut kansalliseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020–2025 ja sen mukaisiin linjauksiin ja suosituksiin. Sitoumuksen kautta edistämme avoimuutta neljällä osa-alueella: avoin toimintakulttuuri, avoin julkaiseminen, avoimet aineistot ja avoin oppiminen.  Tavoitteemme on mahdollistaa toimintamme laaja-alainen näkyvyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, johon pyrimme avointen toimintamallien avulla. 

Avoimuus ja vastuullisuus nousevat arvojemme lisäksi keskeisiksi korkeakoulumme strategiassa. Avoimuus ja vastuullisuus toteutuvat erityisesti vaikuttavana yhteistyönä, avoimena tiedonkulkuna ja  rakenteina, vastuullisina ja eettisinä toimintatapoina sekä vastuullisuutta ja avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina. Vaikuttavuuden lisäksi voimme avoimuudella lisätä toimintamme tehokkuutta ja tehostaa julkisella rahoituksella saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä.

Avoimuuden lähtökohta on, että avaamme tutkimuksen infrastruktuureita ja ympäristöjä, tutkimusaineistoja, menetelmiä, tuloksia ja oppimateriaaleja sekä julkaisemme avoimesti aina, kun se on mahdollista. Avoimuudesta voimme poiketa perustellusta syystä, esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilötietojen ja yksityisyyden suoja tai tulosten kaupallinen hyödyntäminen vaarantuvat avoimuudesta.

Avoimen ja vastuullisen TKI-toiminnan kehittäminen ja ohjeistus

Haaga-Heliassa avointa TKI-toimintaa ohjaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatioryhmä, jota johtaa Tutkimus- ja tietopalvelujohtaja. Ryhmään kuuluu edustajia Tutkimuspalveluista, Kirjasto- ja tietopalveluista, IT-palveluista, koulutuksesta, HR:sta sekä Oppimis-, tutkimus- ja innovaatioympäristöistä. Lisäksi toimintaan osallistuvat juristi ja tietosuojavastaava. Ryhmän tehtävänä on varmistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten linjausten ja suositusten käytäntöön vieminen Haaga-Heliassa. 

Avoimen ja vastuullisen TKI-toiminnan edistämiseksi olemme Haaga-Heliassa luoneet Haaga-Helian sisäistä toimintaa ohjaavan tutkimusdatapolitiikan (pdf) sekä sitä tukemaan TKI-toiminnan suosituksia ja ohjeistuksia. Avoimen ja vastuullisen TKI:n  linjauksia, suosituksia ja ohjeistuksia on kerätty Haaga-Helian Avoimen TKI-toiminnan sivustolle. Sivustolla käydään läpi mm. avoimen TKI-toiminnan merkitys, aineistonhallinnan suositukset, avoimen julkaisemisen periaatteet sekä avoimen opetuksen ja kuvien käyttöön liittyvä ohjeistus. Sivustoa päivitetään jatkuvasti avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisten linjausten ja suositusten sekä sisäisten ratkaisujen ja ohjeistusten pohjalta.

Henkilöstön avoimen ja vastuullisen TKI:n osaamista vahvistetaan ja tietoisuutta lisätään monin eri tavoin. Teema on jatkuvasti esillä osana kaikkea tekemistä. Lisäksi järjestämme infotilaisuuksia, koulutuksia, kehitämme sisäisiä ohjeistuksia ja rakennamme palveluita, jotka auttavat henkilöstöämme toimimaan avoimen tieteen ja tutkimuksen linjausten mukaisesti. Osallistumme myös aktiivisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliseen yhteistyöhön ja edistämme avoimuuden ja vastuullisuuden toimintamalleja kansainvälisesti esimerkiksi Ulysseus-Eurooppa-yliopistoa kehittäessämme. 

Avoimen julkaisemisen periaatteet

'Kannustamme Haaga-Heliassa avoimeen julkaisemiseen. Avoimen julkaisemisen periaatteen mukaisesti henkilöstömme julkaisee TKI-toiminnan tulokset avoimissa kanavissa aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa. Tarjoamme tukea ja koulutusta avointen julkaisukanavien valintaan, tekijänoikeuksiin sekä lisensseihin. Tuemme avointa julkaisemista myös taloudellisesti sekä seuraamme avoimen julkaisemisen kokonaiskustannuksia. 
Haagahelialaisten tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon.