amksuuntautuminen

Yrittäjyyden suuntautuminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Talous ja rahoitus -suuntautuminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Markkinointi ja viestintä -suuntautuminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
HR ja johtaminen -suuntautuminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Yritysmyynti ja asiakkuudet -suuntautuminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Asiantuntijapalvelut ja kielet -suuntautuminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK