amksuuntautuminen

Matkailu- ja tapahtuma-ala, Porvoo
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, Helsinki
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Keittiömestari, Helsinki
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Yrittäjyyden suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Talous ja rahoitus -suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Markkinointi ja viestintä -suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
Suuntautumisopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
HR ja johtaminen -suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Myynti ja asiakkuudet -suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Asiantuntijapalvelut ja kielet -suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK