Olet täällä

Työyhteisön johtaminen

Työyhteisön johtaminen

POMOKO II – Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutus

Täydennyskoulutusohjelmassa vahvistetaan opetustoimen johtamisosaamista.  Koulutus on suunnattu perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajille ja esimiehille tai esimiesasemaan haluaville.

Koulutusohjelman laajuus on 10 opintopistettä. Voit suorittaa joko koko koulutusohjelman tai yksittäisiä koulutusosioita. Koulutus toteutetaan Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksena ja se on kohderyhmälle maksutonta.

Täydennyskoulutusohjelma on jatkoa 2018 – 2019 toteutetulle POMOKO – Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmalle. Uusia toteutetaan vuodesta 2020 vuoden 2022 loppuun. Täydennyskoulutusohjelmaa toteuttavat yhteistyössä ammatilliset opettajakorkeakoulut Haaga-Helia, HAMK, JAMK, Oamk ja TAMK. Mukana toteutuksessa on myös Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta.

Lisätietoja löydät alla olevien linkkien kautta.

Täydennyskoulutuksen esittely

Täydennyskoulutuksen osiot

Ajankohtaista POMOKO2-hankkeessa:

Työelämäverkostojen ja tiimien johtaminen, 2 op, 1.11. - 18.12.2020

 

Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä lähiesimiehen roolin painopiste muuttuu hyvää ilmapiiriä tukevaksi ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi.
Lisää infoa www.valmentavaksiesimieheksi.fi