OPEKOI – Ope ennakoi

Haaga-Helia imagokuva

OPEKOI-hankkeen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin.

OPEKOI -koulutus vahvistaa ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin. Osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Tulevaisuuden haltuunottoa tuetaan ennakointiprosessilla, joka vahvistaa osallistujien tulevaisuuskyvykkyyttä ja organisaatioiden tulevaisuuskestävyyttä.

 

Koulutus toteutetaan seuraavan kerran keväällä 2025. Tarkemmat tiedot tulevat tälle sivulle myöhemmin.

OPEKOI -koulutuksen sisältö ja toteutus

 

OPEKOI -koulutus on 8 op:n kokonaisuus, joka muodostuu kolmesta teemasta:

  • Ennakointiosaamisen menetelmät ja skenaariotyöskentely (2 op)
  • Kestävyysosaamisen vahvistaminen ennakoinnin avulla (4 op)
  • Oman koulutusalan kestävyys- ja ennakointiosaamisen kehittäminen (2 op)

Kouluttajat

Asiantuntijat HAMK Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, Turun ammattikorkeakoulusta ja Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

 

Lisätietoja

 Päätoteuttajan HAMK:n sivuilta tästä linkistä.

Tarkempia tietoja koulutuksesta antaa:

Koulutushankkeen toteuttavat yhteistyössä HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Tietoa koulutuksesta

Ajankohta:  Kevät 2025

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen (toinen aste), lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Toteutustapa: Verkko (Zoom ja Moodle)

 

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jani
Siirilä
yliopettaja
+358 294471494
jani.siirila@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi