Fokusoi moninaisuusosaamiseen! Pedagogista osaamista opiskelijoiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kokemuksen vahvistamiseen

shutterstock fokus

Moninaisuuden tunnistaminen ja kaikkien opiskelijoiden opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttävät erityistä pedagogista osaamista.

Jos pohdit opetus- ja ohjaustyössäsi seuraavia kysymyksiä ja haluat syventyä johonkin näkökulmaan tarkemmin, koulutus on sinua varten:

 • Miten mahdollistan jokaisen opiskelijan kiinnittymisen opiskeluyhteisöön? 
 • Miten mahdollistan, että opiskelija tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään? 
 • Miten opiskelijoiden taustat ja kokemukset vaikuttavat opiskeluvalmiuksiin ja motivaatioon? 
 • Miten edistän sitä, että jokainen opiskelija voi kokea olonsa turvalliseksi opiskeluyhteisössä? 
 • Mitkä kaikki asiat voivat vaikuttaa moninaisista lähtökohdista tulevien opiskelijoiden oppimiseen?  
 • Miten edistän opiskelijalähtöistä opetusta, ohjausta ja arviointia? 
 • Milloin opetukseni on saavutettavaa?  

Koulutuksen sisältöjä 

 • Kiinnittyminen opiskeluyhteisöön ja osallisuuden kokemus 
 • Moninaisuuden tunnistaminen ja tunnustaminen opiskelijaymmärryksessä 
 • Turvallisuuden ja oppimisen kokemuksia mahdollistavat opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmät 
 • Oman opettajaidentiteetin tutkiminen kohdistuen moninaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen

Koulutuksen toteutustapa 

Koulutus sisältää neljä lähitapaamista Zoomissa. Verkkotapaamissa työskennellään yhteistoiminnallisesti ja osin vertaisryhmissä. Vertaisryhmät työskentelevät kehittämistehtävän parissa myös lähitapaamisten välillä. Osallistujilla on mahdollisuus saada ohjausta kehittämistyön tekemiseen ohjaustapaamisissa.   

Osallistujan henkilökohtainen prosessi tuottaa konkreettista osaamista opetuksen ja ohjauksen toteutukseen ja pedagogisessa yhteisössä jaettavaksi.  

Kohderyhmä

Ammatillisen toisen asteen ja vapaan sivistystyön pedagoginen henkilöstö 

Koulutuspäivät klo 9-12:

 • 8.2.2024
 • 5.3.2024
 • 9.4.2024
 • 16.5.2024

Lisäksi vertaisryhmän työskentelyä ja kehittämistehtävän ohjausta tarpeen mukaan.  

*Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt*

 

Koulutus on osa Fokus - Fasilitointiosaamista tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden kokemuksen edistämiseksi -hanketta, joka on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Haaga-Helia ja JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu.

TIETOA KOULUTUKSESTA

Toteutusaika: 18.2.-16.5.2024

Kohderyhmä: Ammatillisen toisen asteen ja vapaan sivistystyön pedagoginen henkilöstö

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Ruut
Kaukinen
lehtori
+358 294471058
ruut.kaukinen@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi