AOKK: Kansainvälisen opiskelun mahdollisuudet

Kuvituskuva opiskelijoita

Lead paragraph

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin voi hyvin yhdistää myös opintoja ulkomailla. Opinnot voivat olla opetusharjoittelua ja/tai pedagogisia opintoja kohdemaan ja korkeakoulun tarjonnan mukaan.

Opinnot sovitaan oman ohjaajan kanssa henkilökohtaiseen kehityssuunnitelmaan (HEKS).

Opintojen laajuus voi vaihdella ja niihin voi sisältyä Kansainvälisyysosaaminen ja ihmisoikeuspedagogiikka -opintokokonaisuus (Keho 2.3., 5 opintopistettä).

Erasmus+ -vaihto-ohjelma

Erasmus eli Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille tukee korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Ohjelmaan osallistumisen on todettu kehittävän osallistujien kielitaitoa, oman alan osaamista ja valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvan on oltava kirjoilla korkeakoulussa ja opiskelijan omalla oppilaitoksella sekä vastaanottavalla oppilaitoksella on oltava korkeakoulujen välinen sopimus, jotta Erasmus+ -vaihto on mahdollinen.

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun Erasmus-sopimusyliopistot Euroopassa ovat:

  • University of Education Upper Austria (PH OÖ), Linz, Itävalta
  • OsloMet - Oslo Metropolitan University, Norja
  • University of Tartu, Viro.

Ulkomaan opiskelujakson voi tehdä kokonaan paikan päällä vaihtoyliopistossa tai yhdistelmänä virtuaaliopintoja ja oleskelua vaihtoyliopistossa. Jakson pituus on vähintään 3 kuukautta riippumatta toteutustavasta.

Erasmus+ -tukea voi saada matka- ja oleskelukustannusten rahoittamiseen. Erasmus+ -opiskelijan ei tarvitse maksaa vastaanottavassa oppilaitoksessa lukukausi-, ilmoittautumis- ja tenttimaksuja eikä kirjastopalvelujen käyttömaksuja. Pieniä maksuja vakuutuksista tai oppilaskunnan jäsenyydestä voidaan periä. Opiskelijalla pitää olla oma vakuutus, koska Haaga-Helian vakuutus ei kata ulkomailla opiskelua.

Erasmus+ -tukea ei saa / ei tarvitse hakea, jos vaihto tehdään kokonaan virtuaalisesti.

Erasmus+ -vaihtoon haetaan Haaga-Helian kansainvälisyyspalveluiden kautta: Tutustu hakuohjeisiin

Opastusta hakemiseen saa suoraan palveluosoitteesta outgoing@haaga-helia.fi.

Jos kiinnostuit Erasmus-vaihdosta, ota yhteyttä opettajakorkeakoulun kansainvälisen vaihdon koordinoinnista vastaavaan yliopettajaan Liisa Vanhanen-Nuutiseen (liisa.vanhanen-nuutinen@haaga-helia.fi).

Omavalintainen kohde tai lyhytaikainen vaihto opettajakorkeakoulun kumppanikorkeakoulussa

Ammatillinen opettajakorkeakoulu tukee matka-apurahalla myös omavalintaisessa kansainvälisessä kohteessa opiskelua tai lyhytaikaista vaihtoa opettajakorkeakoulun kumppanikorkeakouluissa. Esimerkiksi opetusharjoitteluun jossakin oppilaitoksessa Euroopassa tai Euroopan ulkopuolella on mahdollisuus saada matka-apuraha. Haaga-Helian harjoitteluvakuutus kattaa opetusharjoittelun myös ulkomailla.

Matka-apurahahakemus on vapaamuotoinen ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • kansainvälisen vaihdon kohde, vaihdon kesto ja ohjelma
  • kutsu tai muu sopimus vastaanottavalta taholta
  • ohjaajan todentama henkilökohtainen opiskelusuunnitelma; mitä osaamista vaihtoon osallistuminen kehittää ja miten se sijoittuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Matka-apurahaa voi saada kohtuullisiin matkakustannuksiin. Apuraha maksetaan matkakuluja vastaan.

Ohjausta hakemuksen tekemiseen saa Liisa Vanhanen-Nuutiselta (liisa.vanhanen-nuutinen@haaga-helia.fi)

Apurahahakemus osoitetaan ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Jari Laukialle (jari.laukia@haaga-helia.fi).

Vaihto-opiskelu Euroopan ulkopuolella

Ammatillisella opettajakorkeakoululla on yhteistyösopimus seuraavan Euroopan ulkopuolisen korkeakoulun kanssa:

Oman organisaation kohde

Jos toimit opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa, voit hakeutua kansainväliseen vaihtoon myös oman työpaikkasi Erasmus+ -vaihto-ohjelman kautta joko opettaja- tai henkilöstövaihtoon.

Perehdy oman organisaatiosi Erasmus-sopimuskohteisiin. Haku kohteeseen tapahtuu oman organisaation kautta ja ohjelman sopivuus opettajaopintoihin neuvotellaan oman ohjaajan kanssa.

Lue lisää

15.09.2020
Alumnitarina
Opettajaopiskelijan unelma vaihto-opiskelusta toteutui