Ammattipedagogiikkaa uudistamaan!

Kuvituskuva

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä järjestämään ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti.

Koulutushanke sisältää neljä koulutusosiota

  •     Uudistavat oppimisratkaisut ammatillisen osaamisen hankkimisessa
  •     Henkilökohtaistamisen taito
  •     Työelämäyhteistyön monet mahdollisuudet
  •     Jatkuva parantaminen työtapana

Koulutuksen sisältö

Uudistavat oppimisratkaisut ammatillisen osaamisen hankkimisessa,  3 op

Koulutusosion tavoitteena on tulea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään uudenlaisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja.

Henkilökohtaistamisen taito, 3 op

Koulutusosion tavoitteena on tukea kehittämään koulutuksen järjestäjän henkilökohtaistamisprosessia ja osallistujan omaa henkilökohtaistamisen taitoa.

Työelämäyhteistyön monet mahdollisuudet, 3 op

Koulutusosion tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään työelämäosaamiseen liittyvää osaamista oman työn näkökulmasta.

Jatkuva parantaminen työtapana, 3 op

Koulutusosiossa perehdytään ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisuuteen eri toimijoiden näkökulmista. Luodaan ymmärrystä koulutuksen järjestäjän laadunhallintaan ja erityisesti käytännön toimenpiteisiin.

Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä täydennyskoulutuksen päällikkö Jutta Paukkoseen
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
puh. 040 4887 003.

Koulutukset järjestää Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Kenelle: Ammatillinen koulutuksen henkilöstö

Hinta: Koulutushanke oli OPH:n opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi
Kouluttajat
Nina
Mäkelä
lehtori
+358 294471232
Nina.Makela@haaga-helia.fi
Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
Petja.Sairanen@haaga-helia.fi
Susanna
Saukkio
lehtori
+358 294471089
Susanna.Saukkio@haaga-helia.fi
Maiju
Kangasaho
lehtori
+358 294471524
Maiju.Kangasaho@haaga-helia.fi