AMKosaaja – maksutonta koulutusta yrittäjän tarpeisiin

AMKosaaja

Oletko yrittäjä tai yrittäjyyttä tulevaisuudessa tavoitteleva? Haluatko kehittää tämän päivän ja tulevaisuuden yrittäjyydessä tarvittavia taitoja, tietoja ja osaamista? Haaga-Helia tarjoaa maksutonta koulutusta kaikille yrittäjille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

AMKosaaja-opinnot

Yrittäjyyttä on monenlaista ja monimuotoista. Yrittäjien henkilökohtaiset osaamis- ja koulutustarpeet vaihtelevat suuresti, riippuen omasta kokemus-, koulutus- ja työhistoriasta. Tästä johtuen Haaga-Helian AMKosaaja-opinnot on suunniteltu erilaisten hakijoiden ja tarpeiden pohjalta. Voit vapaasti valita opintoja erilaisista osaamiskokonaisuuksista sen mukaan mikä palvelee juuri Sinua. Valintaa helpottamaan olemme koonneet Sinulle vaihtoehtoisia esimerkkikokonaisuuksia. Osaamiskokonaisuudet muodostuvat useasta opintojaksosta. 

  • Haluatko suorittaa mielenkiintoisen osaamiskokonaisuuden helposti yrittämisen tai päivätyön ohessa? Valitse yksi esimerkkikokonaisuuksistamme tai kokoa yksittäisistä opintojaksoista itsellesi sopiva osaamiskokonaisuus.

  • Löysitkö tarjonnasta mielenkiintoisen opintojakson? Valitse yksittäinen opintojakso.

Opintojaksot suoritetaan etäopiskeluna ja ne on suunniteltu erityisesti yrittäjien osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta voit opintojen päätyttyä tilata opintosuoritusotteen suorittamistasi opinnoista. AMKosaaja ei ole tutkintokoulutusta, eikä oikeuta opiskelijaetuuksiin.

Yhden opintopisteen laajuiset tukiopintojaksot Digistartti, Opiskelutaidot ja Ajanhallinta  (yhteensä 3 op) lisätään kaikille automaattisesti. Näiden opintojaksojen avulla tutustut Haaga-Helian sähköisiin työkaluihin, saat tukea opiskelutaitojesi kehittämiseen ja opit erilaisia ajanhallinnan työkaluja opintojen sujuvoittamiseksi. 

Voit yhdistellä opintojaksoja osaamiskokonaisuuksiksi esimerkiksi näin:

Kevään 2023 opintojaksot

Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö

Opintojaksojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op). Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työmäärää, joten esimerkiksi 5 op opintojakso, joka suoritetaan 8 viikon aikana vaatii viikoittaista työskentelyä noin 15 tuntia. Oppiminen perustuu osaamisiin, jolloin opiskeluun käytettävä aika riippuu opiskelijan lähtötasosta ja oppimisen taidoista.

AMKosaaja-opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti aikataulutettuina verkko-opintoina 8 viikon jaksoissa.  Palautettavia tehtäviä on jokaisella opiskeluviikolla.

AMKosaaja-opintojen suorittaminen on mahdollista oman työn ohessa. Tämä vaatii kuitenkin oma-aloitteisuutta ja ajanhallinnan taitoja.

Aikuiskoulutustuesta löydät lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta. Jos olet työttömänä, selvitä etukäteen omasta TE-keskuksesta opintojen vaikutus työttömyyskorvaukseen.

AMKosaaja

 

AMKosaaja on vuosina 2021-2023 opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Xamk ja Metropolia. Jokaisella ammattikorkeakoululla on oma kohderyhmänsä, jolle koulutusta kohdistetaan tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Muiden korkeakoulujen AMKosaaja-tarjonta päivittyy amkoodari.fi-sivulle sekä korkeakoulujen omille sivuille vuoden vaihteen aikana.

AMKoodari-järjestäjien logot
ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN 2023 AMKOSAAJA-OPINTOIHIN

Haaga-Helian kevään 2023 AMKosaaja-opintojaksot ajoittuvat tammi-toukokuulle Opintojaksojen tarkemmat ajoitukset löytyvät osaamiskokonaisuuksien alta.

Ilmoittautuminen nonstop-opintojaksoille sekä 20.3. alkaville opintojaksoille jatkuu 12.3. saakka.

Ilmoittaudu mukaan!

Ota yhteyttä
Tuuli
Itkonen
kehityskoordinaattori
+358 294471288
tuuli.itkonen@haaga-helia.fi
Kristiina
Laine
opettaja
+358 294471143
Kristiina.Laine@haaga-helia.fi
22.12.2022
Yritysyhteistyö
Opiskelijat suunnittelivat 3D-prototyypin uuteen Pikku Kakkosen ohjelmaan
06.09.2022
Artikkeli
Koe Valkyyria-ooppera yhdessä kaverikatsomon kanssa
20.06.2022
Julkaisu
Tekoäly tulee
Hanke
DigiTikkaat
Yrittäjyyden suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Tietojenkäsittelyn polkuopinnot, avoin amk
Jatkuva oppiminen