Opinnäytetyöohjeet, JOURA ja MEDIA

Opinnäytetyön tekeminen on mahdollista käynnistää aina syys- ja kevätlukukauden alussa. 
Suosittelemme, että aloitat samaan aikaan Tutkimus- ja kehittämisosaaminen -opintojakson (YHT1PI006). Se tukee opinnäytetyön suunnittelua.

Aloita prosessi ilmoittautumalla Wihi-järjestelmään heti lukukauden alussa täyttämällä aihe-ehdotus. Jos et vielä ole varma aiheesta, merkitse otsikkokenttään aihepiiriä tai vain ”ei vielä aihetta”. Opinnäytetyöhön ei ilmoittauduta HOPSin kautta kuten tavallisille opintojaksoille.
Työskentely käynnistetään aloitustyöpajassa, jonka kutsuu koolle opinnäytetyökoordinaattori. Lisäksi on kaksi muuta työpajaa.

Tutustu Haaga-Helian yhteisiin opinnäytetyöohjeisiin. Työpajojen ajankohdat ja muita journalismin opiskelijoita koskevia tietoja löydät journalismin opiskelijoiden Teams-alustalta DESK - AMK, Journalismi sivulta Opinnäytetyö. 

Opinnäytetyön tekemisessä on olennaisen tärkeää, että on varannut työlle riittävästi aikaa. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen on 5 opintopisteen ja Opinnäytetyö yhteensä 15 opintopisteen laajuinen. Kokonaisuus on tarkoitus saattaa loppuun 1–2 lukukaudessa.

Opinnäytetöiden painopistealueena on journalistin ammatin ja työkäytäntöjen kehittäminen. Aiheet voivat liittyä myös viestinnän suunnitteluun ja kehittämiseen. Ne voivat nousta käytännön kehittämistarpeista tai uusista mahdollisuuksista. Kannattaa valita aihe, josta on aidosti kiinnostunut.

Aiheet voivat liittyä esimerkiksi:

  • Työprosessiin: ideointi, tiedonhankinta, kirjoittaminen, editointi
  • Uraan: koulutus, harjoittelu, eteneminen uralla, yrittäminen
  • Juttuihin: juttutyypit, kieli, lähteiden käyttö, kirjoittelu jostain aihepiiristä
  • Julkaisuun: konsepti, kohdentaminen
  • Työyhteisöön: työnjako, yhteistyö, ammatti-identiteetti, vuorovaikutus
  • Journalistiseen ympäristöön, mediamaailmaan, viestinnän kenttään
  • Vuorovaikutukseen käyttäjän kanssa: some, data-analyysi, käyttäjien tuottama sisältö

Journalismin opinnäytetyöasioiden yhteyshenkilönä toimii opinnäytetyökoordinaattori Kaarina Järventaus.

Tätä ohjetta on päivitetty viimeksi 5.12.2023.

Kaarina
Järventaus
lehtori
+358 294471336
Kaarina.Jarventaus@haaga-helia.fi