Valmistuneiden uraseurantakysely on käynnissä - Tutustu edellisten kyselyiden tuloksiin

Lead paragraph

Hei alumni, mihin urapolkusi on sinut vienyt? Onko tutkintosi kantanut sinua urallasi? Haluamme edelleen kuulla, miten sinulla menee ja minkälaisia ajatuksia sinulla on urastasi ja tutkinnostasi näin viisi vuotta valmistumisesi jälkeen. Tätä selvittää myös ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely.

Uraseurantakyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä, työuran kokonaisuudesta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kysely lähetetään vuosittain sähköpostilla ja tekstiviestillä kaikille viisi vuotta aiemmin ammattikorkeakouluopintonsa päättäneille.

Tänä vuonna kyselyn saavat vuonna 2017 valmistuneet AMK- ja Master-tutkinnon suorittaneet.

Syksyisin lähetettävän, valtakunnallisen uraseurantakyselyn tarkoitus on kartoittaa, millainen työ- ja uratilanne alumneillamme on valmistumisensa jälkeen. Kysely lähetetään kaikille viisi vuotta sitten AMK- ja Master-tutkinnoista valmistuneille, ja se toteutetaan samaan aikaan kaikissa ammattikorkeakouluissa eri puolilla Suomea.

Tältä sivulta löydät aikaisempien vuosien uraseurantakyselyjen tuloksia. Kyselyyn on tähän mennessä vastannut vuosina 2013, 2014, 2015 ja 2016 valmistuneet alumnimme.

Uraseurantakyselyn vastaajien taustatiedot kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämästä korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovaranto Virrasta. Tietovaranto tarjoaa myös perustiedot suorittamistasi tutkinnoista, jonka vuoksi emme kysy erikseen niihin liittyvistä asioista.

Vastaukset auttavat meitä kehittymään

Meille on tärkeää jatkuvasti kehittää toimintaamme, ja siksi haluammekin tietää, millainen ammattikorkeakoulustamme valmistuneiden työ- ja uratilanne on valmistumisen jälkeen. Entä kantaako Haaga-Helialta hankittu osaaminen pitkälle työelämään? Mitä taitoja opinnoista on saatu ja mikä on niiden painokerroin työelämässä?

Jotta saamamme tulokset uraseurantakyselystä olisivat vertailukelpoisia, toteutamme kyselyitä vuosittain. Jokainen saamamme vastaus vie meitä eteenpäin, minkä vuoksi toivomme, että mahdollisimman moni alumneistamme vastaisi kyselyyn.

Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti ja ne ovat anonyymeja, jolloin yksittäiset vastaajat eivät ole tunnistettavissa. 

Vastaamalla ja ottamalla kantaa autat meitä kehittämään toimintaamme ja koulutuksiamme entistä paremmiksi.

Vastaajamäärät

677
vastaajaa vuonna 2021
09.11.2020
Alumnitarina
"Ammatillisena erityisopettajana pystyn kohtaamaan opiskelijat ennakkoluulottomasti"
07.09.2020
Alumnitarina
5 syytä opiskella liiketaloutta Haaga-Heliassa
02.12.2022
Alumnitarina
Ammatillisen opettajan monimuoto-opinnot sopivat aikuisopiskelijalle
27.06.2022
Alumnitarina
Avoimen AMK:n kautta ammatillisen opettajan opintoihin
27.05.2021
Alumnitarina
CrossFit vei sydämen ja houkutteli yrittäjyyteen
03.05.2022
Alumnitarina
Diego oppi Haaga-Heliassa kansainvälisyyttä, rakkautta liiketoimintaa kohtaan ja yhteistyö...