Yhdistelmämalli jatkuu lukukauden loppuun

Kevätlukukaudella 2021 jatketaan syksyllä linjattuja koronatoimia. Kampukset ovat avoinna ja uudet opiskelijat voivat aloittaa opintonsa kampuksilla, muu opiskelu ja ohjaus järjestetään pääsääntöisesti etänä ainakin tämän lukukauden loppuun asti.

Kuvituskuva
Uutinen

Body

Haaga-Helian johtoryhmä päätti 22.1., että kevät- ja kesäkaudella jatketaan syksyllä linjattuja koronatoimia. Tämä tarkoittaa, että opiskelu ja työskentely jatkuu yhdistelmämallilla ainakin lukukauden 2021 loppuun asti 31.7.2021. Yhdistelmämalli mahdollistaa kesäopetuksen soveltuvin osin.

Opiskelijat, jotka kuuluvat riskiryhmään, ovat sairaana tai karanteenissa ilmoittavat siitä opintojakson opettajalle. Ilmoituksen jälkeen opettaja sopii opiskelijan kanssa opintojen suorittamisesta tai etäosallistumismahdollisuudesta.

Haaga-Helia päivittää tarvittaessa ohjeistuksia viranomaisten antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Yhteiset turvallisuutta ylläpitävät ohjeet

Edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksilla on vastuullinen yhteistyö sekä yhteisten ohjeiden noudattaminen.

Kampuksille tullaan vain täysin terveinä. Jos minkäänlaisia oireita ilmenee, tulee viivytyksettä hakeutua työterveyshuoltoon tai kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokainen oireileva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi-sivuston kautta.

Kampuksilla käytetään kasvomaskia. Mikäli henkilö ei terveydellisistä syistä pysty käyttämään kasvomaskia, hän käyttää henkilökohtaista kestokäyttöistä suojavisiiriä.

Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Heti kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Myös turvaväleistä huolehditaan.​​

Tehostetun siivouksen lisäksi tiloissa on saatavilla desinfiointiliinoja yhteiskäyttöisten pintojen pyyhkimiseksi.

Viranomaisen antama linjaus kuuden hengen kokoontumisrajoituksista koskee mm. tapahtumia, ei korkeakoulujen opetuksen järjestämistä. Haaga-Heliassa yleisötapahtumien tai yksityistilaisuuksien järjestämisessä noudatamme viranomaisten antamia ohjeita ja rajoituksia. Kts. alla Tilavaraukset kampuksilla.​​

Palvelut kampuksilla

Kirjastot, opintopalvelut ja IT-tukipalvelut palvelevat rajoitetusti kampuksilla, osa palveluista on saatavissa myös verkossa. Kirjastoissa ja opintotopalveluissa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. 

Ulkomaanmatkoista päätetään tapauskohtaisesti

KV-palvelut ovat yhteydessä niihin opiskelijoihin, jotka ovat suunnitelleet lähtevänsä vaihtoon kevätlukukaudella 2021. Kevätlukukauden opiskelijavaihtojen toteutuminen riippuu mm. kohdemaan tautitilanteesta. Haaga-Helia on kevätlukukaudella tulossa noin 120 opiskelijaa vaihtoon.

Henkilöstön ja opiskelijoiden matkustaminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja riskilähtöisesti. Mahdollisen ulkomaan matkan jälkeen henkilöä pyydetään pidättäytymään kampukselle tulosta 10 vuorokauden ajaksi (tai vaihtoehtoisesti tekemään 2 koronatestiä THL:n ohjeistuksen mukaisesti). Opintojen suorittamisesta sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Opiskelijoita ja henkilöstöä pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää 10 vuorokauden mittaista viranomaisen asettamaa karanteenia (tai vaihtoehtoisesti tekemään 2 koronatestiä) THL:n ohjeistuksen mukaisesti, jonka aikana kampuksille ei voi tulla.

Tilavaraukset kampuksilla

Ulkopuolisia tilavarauksia ei tehdä 31.7. asti. Opiskelijoille ei toistaiseksi varata tiloja kokouksiin eikä tapahtumiin.