Ulysseus Eurooppa-yliopistolle jatkorahoitus vuosille 2023–2027

Ulysseus Eurooppa-yliopisto on saanut Euroopan komissiolta jatkorahoituksen seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on ollut mukana hankkeessa sen perustamisesta alkaen.

Ulysseus Eurooppa-yliopistolle jatkorahoitus – Haaga-Helia vahvasti mukana eurooppalaisen korkeakoulutuksen kehittämisessä
Uutinen

Body

Loppuvuonna 2020 perustettu Ulysseus on yksi 50 Eurooppa-yliopistoallianssista. Jatkorahoituksen myötä allianssi laajenee kuudesta kahdeksaan jäseneen ja mahdollistaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen vahvan kehittämisen ja kansainvälistämisen vuosina 2023–2027. 

Ulysseuksen marraskuussa 2023 alkavaan toiseen vaiheeseen myönnetty EU-tuki on 12,8 miljoonaa euroa, josta Haaga-Helian osuus on lähes kaksi miljoonaa euroa. Kyseessä on suurin Haaga-Helian koskaan saama TKI-rahoitus.

– Yhteistyön jatkuminen tarkoittaa vahvempaa ja integroituneempaa eurooppalaista korkeakouluyhteisöä. Se tuo myös merkittävää lisäarvoa Haaga-Helian koulutukselle, tutkimukselle ja kehitykselle. Lisäksi rahoituksella on suuri symbolinen merkitys Haaga-Helialle, sillä Euroopan komission rahoituksesta on kova kilpailu hakijoiden kesken, kertoo Kitte Marttinen, Ulysseus Eurooppa-yliopiston projektijohtaja Haaga-Heliassa.  

Haaga-Helian rooli vahvistuu eurooppalaisen koulutuksen kehittämisessä

Haaga-Helia on yksi ensimmäisistä Eurooppa-yliopistoissa mukana olevista suomalaisista ammattikorkeakouluista. Haaga-Helian uuteen vastuualueeseen Ulysseuksessa kuuluu pedagogiikan, yhteis- ja kaksoistutkintojen sekä muiden koulutusten kehittäminen. Haaga-Helia syventää myös Ulysseuksen ensimmäisessä vaiheessa aloitettua työtä muun muassa kieliohjelman osalta. Lisäksi tekoälyyn keskittyvän innovaatiohubin kehittämistyö jatkuu edelleen.

Rehtori Minna Hiilloksen mukaan Ulysseukselle myönnetty jatkorahoitus ja allianssin laajentuminen tarkoittavat merkittävää virstanpylvästä Haaga-Helialle ja ammattikorkeakouluille yleensä.

– Osallistuminen Eurooppa-yliopistoihin osoittaa sitoutumisemme korkeakoulutuksen kansainvälistämiseen ja kehittämiseen sekä EU:n tavoitteiden tukemiseen. Lisäksi yhteistyöllä on suuri merkitys kaikille ammattikorkeakouluille, joita on yliopistoja vähemmän mukana eurooppalaisissa yliopistoalliansseissa, Hiillos tiivistää.

Ulysseus Eurooppa-yliopisto

Ulysseus Eurooppa-yliopisto on eurooppalaisten korkeakoulujen muodostama allianssi, jossa kehitetään yhteisiä tutkintoja ja koulutustarjontaa sekä edistetään liikkuvuutta ja tutkimusyhteistyötä.

Ulysseus-allianssiin kuuluu kahdeksan partneriyliopistoa: Haaga-Helian lisäksi mukana ovat Sevillan yliopisto Espanjasta (koordinaattori), Genovan yliopisto Italiasta, Côte d'Azurin yliopisto Ranskasta, Koŝicen teknillinen yliopisto Slovakiasta, MCI The Entrepreneurial School Itävallasta, Münsterin yliopisto Saksasta ja Montenegron yliopisto Montenegrosta.

Ota yhteyttä
Kitte
Marttinen
Projektijohtaja, Ulysseus
+358 294471334
kitte.marttinen@haaga-helia.fi
Minna
Hiillos
vararehtori
+358 294471647
minna.hiillos@haaga-helia.fi