Haaga-Helia ammattikorkeakoulun linjaukset koskien Ukrainan sotaa

Tälle sivulle päivitetään tietoa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ukrainan sotaa koskevista linjauksista sekä sodan vaikutuksista ammattikorkeakoulun toimintaan.

Haaga-Helia tuomitsee sotatoimet Ukrainassa
News article

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tuomitsee Venäjän sotatoimet ja kansainvälisen oikeuden rikkomukset Ukrainassa sekä ilmaisee tukensa Ukrainalle ja sen korkeakouluyhteisölle yhdessä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa rehtorineuvosto Arene ry:n kautta.

Haaga-Helian periaatteisiin kuuluu kansainvälisen tutkimus- ja korkeakouluyhteistyön edistäminen, ja tämä on ammattikorkeakoululle tärkeää myös vaikeissa olosuhteissa.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat kuitenkin edellyttäneet ammattikorkeakoululta poikkeuksellisia toimia. Haaga-Helia on muun muassa keskeyttänyt kaiken institutionaalisen yhteistyön venäläisten ja valkovenäläisten toimijoiden kanssa. Myös tulevat yhteistyöhankkeet ovat toistaiseksi jäässä.

Haaga-Helia ei myöskään ota tällä hetkellä vastaan venäläisiä vaihto-opiskelijoita, mutta nykyiset tutkinto-opiskelijat voivat yhä jatkaa opintojaan.

Yhdessä muiden suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa Haaga-Helia pyrkii vaikuttamaan sotatoimien lopettamiseen Ukrainassa ja tukemaan ukrainalaisia ihmisiä ja instituutioita parhaansa mukaan.

Haaga-Helia opiskelijoiden ja työntekijöiden tukena

Haaga-Helialle on tärkeää, että korkeakouluyhteisön työrauha säilyy Euroopan heikentyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta. Työ- ja opiskelurauhaa on pyritty vahvistamaan muun muassa erilaisilla keskustelutilaisuuksilla, joissa niin opiskelijat kuin työntekijätkin ovat päässeet purkamaan ajatuksiaan.

Haaga-Helian sisällä toimii myös vahva ammattilaisten muodostama verkosto, jonka tehtävänä on huolehtia varsinkin opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Verkosto pitää sisällään opinto-ohjaajia, hyvinvoinnin asiantuntijan, psykiatrisen sairaanhoitajan, opintopsykologin sekä korkeakoulupappeja.

Tilanteen ahdistaessa työntekijät voivat olla myös yhteydessä työterveyshuoltoon ja opiskelijoille apua on saatavilla paitsi Haaga-Helian omista hyvinvointipalveluista ja opiskelijakunta Helgan puolelta myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:ltä.

Haaga-Heliassa opiskeleviin ukrainalaisiin tutkinto- ja vaihto-opiskelijoihin sekä työntekijöihin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä ja heitä pyritään tukemaan eri keinoin.

Haaga-Helia on painottanut viesteissään, ettei Suomesta palauteta ketään sotaa käyvään maahan, vaikka heidän oleskelulupansa päättyisikin. Haaga-Heliassa opiskelevilla ukrainalaisilla on oikeus hakea Suomesta turvapaikkaa.

Ukrainassa tai Valko-Venäjällä ei ole lainkaan Haaga-Helian opiskelijoita. Venäjällä olleet vaihto-opiskelijat ovat kaikki palanneet takaisin Suomeen.

Haaga-Heliassa yhteisöllisyys on keskeinen arvo

Haaga-Heliassa on niin ukrainalaisia, venäläisiä kuin venäläistaustaisiakin tutkinto-opiskelijoita sekä henkilökunnan jäseniä, jotka ovat korkeakouluyhteisömme tasavertaisia jäseniä ja täysin syyttömiä kansainvälisen tilanteen kiristymiseen. Yhteisöllisyys onkin yksi ammattikorkeakoulun keskeisistä arvoista, jota jokaisen odotetaan kunnioittavan.

Haaga-Heliassa on nollatoleranssi rasismille, joka tarkoittaa sitä, että ammattikorkeakoulu ei hyväksy rasismia, syrjintää tai mitään muutakaan häirintää, joka kohdistuu henkilöön esimerkiksi hänen alkuperänsä, kansalaisuutensa tai kielensä perusteella.

Haaga-Helian lahjoitukset

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on lahjoittanut 10 000 euroa Ukrainan sodan uhreille. Varat on kohdennettu Unicefin kautta ukrainalaisten lasten hyväksi. Lahjoitukseen käytettiin Haaga-Helia ammattikorkeakouluosakeyhtiön sijoitus- ja liiketoimintatuottoja. Lue lisää aiheesta: 

Haaga-Heliassa ukrainalaisille suunnattuja kesäopintoja

Ukrainan korkeakoulujärjestelmä rakentuu perinteisistä yliopistoista, joten ukrainalaisten korkeakouluopiskelijoiden ja opiskelijoiksi haluavien kiinnostus ja yhteydenotot ovat suuntautuneet pääasiassa suomalaisiin yliopistoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kuitenkin suunnitellut opiskelumahdollisuuksien tarjoamisen jakautuvan tasapuolisesti yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Myös Haaga-Helia tarjoaa kesäopintoja Suomeen saapuneille ukrainalaisille.

Neljä eri englanninkielistä kesätoteutusta löytyvät tällä hetkellä Opintopolusta.

Kesän opintojaksot ovat:

Haaga-Helian ukrainalaisille suunnatut kesän toteutukset järjestetään virtuaalisesti 23.5.—8.7.2022 välisenä aikana. Toteutusten ilmoittautuminen alkaa 20.4. ja päättyy 12.5.2022.

Kesällä järjestettävät opintojaksot tulevat olemaan osa opetus- ja kulttuuriministeriön organisoimaa niin kutsuttua Ukraina-pakettia, joka sisältää erilaisia keinoja, joilla ukrainalaisia opiskelijoita voidaan sulauttaa mukaan suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään.

Myös muita toimia on suunnitelmissa ja niistä tiedotetaan myöhemmin.

Ota yhteyttä
Minna
Hiillos
vararehtori
+358 294471647
Minna.Hiillos@haaga-helia.fi
Kari
Salmi
hallintojohtaja
Hallintojohtaja
+358 294471004
Kari.Salmi@haaga-helia.fi