Tervetuloa uuteen lukuvuoteen opiskelijan hyvinvointipalveluista!

Hei sinä, uusi tai jo kokenut Haaga-Helian opiskelija!

Jenni Virtanen
News article

Body

Lämpimästi tervetuloa uuteen lukuvuoteen ja Haaga-Helian yhteisöön. Olemme opiskeluyhteisönä suuri – yli 10 000 opiskelijan korkeakouluun mahtuu vähintään yhtä monta erilaista opiskelupolkua, oppijaa ja tulevaisuuden haavetta.

Jollekin syksy on täynnä innostusta ja uuden elämänvaiheen alku, kun kesällä opiskeluvalintojen tulokset ovat avanneet ovet unelma-alalle. Toiselle syksy tarkoittaa paluuta opiskelemaan pitkän työuran pohjalta ja arjen palapelissä on sovitettava yhteen uuden oppiminen ja kiireinen aikataulu.

Joku palaa opintoihin ristiriitaisilla ajatuksilla: olenko oikealla alalla, riittävätkö voimat opiskeluun? Kokemusten ja elämäntilanteiden moninaisuus on rikkaus opiskelijayhteisössä ja jokaisella opiskelijalla on oikeus aloittaa uusi lukukausi osana porukkaa ja turvallisin mielin.

Turvallinen yhteisö on tärkeä

Yhteisöllisyys ja tunne kuulumisesta johonkin on oleellinen tekijä meidän ihmisten hyvinvoinnissa ja terveydessä. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että tunne opiskeluyhteisöön kuulumisesta on keskeistä opiskelumotivaation kannalta. Jotta yhteisöllisyys pääsisi toteutumaan, tarvitaan turvallisuuden tunnetta. Tunnetta siitä, että olen vapaa uhista, peloista ja häirinnästä siinä yhteisössä, missä olen ja että tulen myös nähdyksi ja hyväksytyksi yksilönä.

Turvallisuuden tunteen pohjalle rakentuu tunne yhteisöön kuulumisesta, mutta se on oleellista myös oppimisen näkökulmasta. Jos on huolissaan tai tuntee olonsa epämukavaksi, keskittyminen ja uuden tiedon omaksuminen on hankalaa. Siksi haluamme nyt syksyn alkuun muistuttaa, miten turvallista opiskeluympäristöä voidaan pitää yllä.

Turvallinen opiskeluympäristö on häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta vapaa tila. Mikäli koet opiskelujesi aikana epäasiallista kohtelua, voit olla luottamuksellisesti yhteydessä Haaga-Helian häirintäyhdyshenkilöön. Turvallinen opiskeluympäristö on sitä, että saat tuntea opiskelijana olosi arvostetuksi riippumatta taustastasi tai opintosuorituksistasi.

Yksin ei tarvitse jäädä

Jokaisen opiskelupolku on ja saa olla erilainen, ja siihen on sinulla oikeus saada tukea. Haaga-Heliassa on panostettu opintojen ohjaukseen sekä oppimisen tukeen. Jokaisen henkilökohtaisen opinto-ohjaajan lisäksi opiskelupolkuasi ovat tukemassa opintoneuvojat, ammatilliset erityisopettajat, opintovalmentajat, opintopsykologit ja korkeakoulupapit. Yksin ei siis tarvitse opintojen solmukohdissa jäädä.

Turvallinen opiskeluympäristö on myös sitä, että jokaisen tarpeet tulevat mahdollisuuksien mukaan nähdyksi, kuulluksi ja huomioiduksi. Turvallisempaa ympäristöä voi jokainen luoda huomioimalla opiskelukaverit. Kysymällä kuulumisia, kuuntelemalla ilman ennakkoluuloja ja muistaen, että meillä kaikilla ihmisillä on sama hyväksytyksi ja nähdyksi tulemisen tarve.

Tässä auttaa ns. hyvän tarkoituksen periaate: oletamme, että ihmiset tarkoittavat lähtökohtaisesti hyvää ja kysymme tarvittaessa tarkennusta. Kun pyrimme näkemään toisemme kokonaisina ihmisinä omine historioineen ja tunteineen, synnytämme enemmän myötätuntoa ja sitä myötä turvallisempaa oloa kaikille.

Omaa turvallisuuden tunnetta voi alkaa vahvistamaan pohtimalla ensin omia tarpeita. Voit kysyä itseltäsi, mitä minä tarvitsen, että tuntisin oloni turvalliseksi opinnoissani. Näitä pohdintoja voit käydä läpi myös Haaga-Helian hyvinvointitoimijoiden kanssa, jotka ovat sinua varten kaikissa opintojen vaiheitta. Joten opiskelurauhaa ja sen pohjalta syntyvää opiskeluintoa alkavaan lukuvuoteen!

Jenni Virtanen, Haaga-Helian opintovalmentaja