Teollisuuden hankinta ja myynti -opintojakso tarjolla ensimmäistä kertaa

Olisitko sinä seuraava hankinta- tai myyntiosaaja? Turun amk:n ja Haaga-Helian yhteisellä Teollisuuden hankinta ja myynti -opintojaksolla (5 op, ONLINE blended) opit tuntemaan teollisuuden ostoprosessin vaiheet ja ymmärrät niiden vaikutuksen yrityksen toimintaan ja talouteen. Lisäksi tutustut myyntiprosessiin, opit asiakassuhteiden merkityksen ja ylläpidon B2B-kaupankäynnissä arvonluonnin näkökulmasta. 

Opintojakso toteutetaan 20.3.-29.4.2024. Ilmoittaudu viimeistään 26.3., sillä opintojaksolle mahtuu rajallinen määrä opiskelijoita! Ilmoittautumislomake>>
 

Opiskelijan osaamista sanoitetaan jo orientoinnissa
Uutinen

Body

Tietoa opintojaksosta: 

Opintojakson opettajat: Paula Kullanmäki ja Babi Lyrintzis, Turun Ammattikorkeakoulu
Opintojakso koostuu kahdesta osasta A. Teollisuuden hankinta sekä B. Myynti.

Osallistujien tiedot siirretään ilmoittautumislomakkeelta Turun AMK:n Peppi-järjestelmään.
 

A. Teollisuuden hankinta, osuus puolet:
Osaamistavoitteet:
Opiskelija
• Tuntee teollisuuden ostoprosessin vaiheet ja ymmärtää niiden vaikutukset yrityksen toimintaan ja talouteen.
• Kykenee tekemään perusteltuja make or buy - sekä ulkoistuspäätöksiä.
• Pystyy vertailemaan ulkoistamisen vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia yrityksen talouteen.
• Tunnistaa ja osaa hyödyntää Incoterms toimituslausekkeita kuljetusta valittaessa.
Toteutus:
5 yksilötehtävää, välillä 20.3.- 12.4.24. Kaikkien tehtävien palautuspäivä 12.4.24 klo 20.00 Turun It´s verkkoalustalle.
Arviointi:
5 yksilötehtävää, jotka palautetaan yhtenä Oppimispäiväkirjana. Oppimispäiväkirja sisältää lisäksi viisi itsereflektoinnin eli Mitä minä olen oppinut- kappaleen.
Arviointiperusteet Turun It´sissä.
 

B. Myynti, osuus puolet:
Osaamistavoitteet:
Opiskelija
• Tuntee myyntiprosessin vaiheet ja ymmärtää niiden vaikutukset yritykseen.
• Ymmärtää asiakassuhteiden merkityksen ja ylläpidon B2B-kaupankäynnissä arvonluonnin näkökulmasta.
• Osaa laatia hissipuheen.
Toteutus:
Kolme Teams-opetuskertaa 2.4.2024 klo 17–19, 15.4.2024 klo 17–19 ja 29.4.2024 klo 17–20 (Myynnin osaamisen kartoitustehtävä sekä ryhmätehtävän esitykset). Läsnäoloa edellytetään vähintään kahdella kerralla, joista toinen on kaikille pakollinen 29.4.2024.
Tehtävät:
a. Myynnin osion henkilökohtainen osaamisen kartoitustehtävä.
b. Ryhmätehtävä, jossa tarkoituksena on valita yksi teollinen yritys ja esitellä sen myyntiprosessi. Tehtävänanto tarkentuu opintojakson aikana, ja ryhmän koko määräytyy opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden määrän perusteella.
Arviointi:
a. Läsnäolo 2/3 opetuksessa (29.4.2024 kaikille opintojaksolle osallistuville pakollinen) - Hyväksytty/Hylätty.
b. Myynnin osaamisen kartoitustehtävä 29.4. opetuskerralla - Arviointiasteikolla.
c. Ryhmätehtävän videon esitys 29.4. opetuskerralla - Arviointiasteikolla (tarkemmat kriteerit arvioinnista tulevat tehtävän yhteydessä).