StartUp Schoolin esihautomo-ohjelma jatkuu syksyllä 2022

Haaga-Helia StartUp Schoolin (Re-)StartUp esihautomo-ohjelman tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa. Esihautomo-ohjelmaan voivat hakea niin tutkinto-opiskelijat kuin ammattikorkeakoulun ulkopuolisetkin yrittäjät. Hautomo on osa helsinkiläisten korkeakoulujen kampushautomoverkostoa, joka on luotu yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Haaga-Helia StartUp School
Uutinen

Body

(Re-)StartUp esihautomo-ohjelman toiseen toteutuskertaan haetaan nyt osallistujia. Ohjelmaan valitaan noin viisitoista henkilöä tai tiimiä, jotka kehittävät yrityksensä liiketoimintaa tai yritysideaansa Haaga-Helian asiantuntijoiden avustamana.

Ensimmäistä kertaa keväällä 2022 järjestetty esihautomo-ohjelma kestää 12 viikkoa. Ohjelman aikana opiskelijayrittäjät ja avoimen väylän kautta ohjelmaan valitut osallistuvat viikoittaisille luennoille ja kehittävät yritystään teematyöpajoissa. Työpajoja ohjaavat Haaga-Helian asiantuntijat, ja jokainen työpaja keskittyy yhden asiantuntijan erityisalaan.

Koulutuksen lisäksi osallistujat pääsevät osaksi StartUp Schoolin yrittäjäverkostoa ja saavat mahdollisuuksia verkostoitua myös Helsingin alueen korkeakoulujen yhteisen kampushautomoverkoston kautta. (Re-)StartUp esihautomo-ohjelma on osa Helsingin kaupungin Kampusinkubaattorit-ohjelmaa.

Ideallakin mahtuu mukaan

Esihautomo-ohjelman tavoitteena on sekä luoda uusia yrityksiä ideatasolta asti, että kehittää olemassa olevien yritysten liiketoimintaa restartup-ajattelun mukaisesti. Kevään 2022 osallistujat kiittelivät etenkin vertaisoppimisen mallia, jossa pidemmälle yrityksensä vieneet osallistujat jakoivat osaamistaan yritysideaansa vielä kirkastaville.

Ohjelman loppuun käyneet osallistujat saavat sertifikaatin mikrotutkinnon suorittamisesta. Sertifikaatti toimii osoituksena ohjelman aikana suoritetuista opinnoista, yrittäjämäisen ajattelun kasvattamisesta sekä liiketoiminnan onnistuneesta kehitystyöstä.

Jokainen esihautomo-ohjelman aikana tuotettu liiketoiminta-aihio saa palautetta suoraan potentiaalisilta rahoittajilta ja yritysmaailman konkareilta ohjelman lopussa järjestettävässä Demo Day -tapahtumassa.

Nyt on aika hakea mukaan, hakemuksia vastaanotetaan kesän ajan!

Linkki hakulomakkeeseen

Esihautomo-ohjelma pähkinänkuoressa
  • 12 viikkoa kestävä esihautomo-ohjelma 
  • Kolme opintojaksoa, laajuus: 15 op
  • Opetus verkossa maanantaisin klo 14-17, keskiviikkoisin klo 17-20. Valmennussessioiden aikataulu sovitaan yksilökohtaisesti.
  • Ohjelma sisältää fasilitoitua opiskelua, tiimivalmennuksia, oman liiketoimintamallin itsenäistä kehitystyötä sekä verkostoitumistapahtumia
  • Ohjelman lopussa järjestetään Demo Day, jossa osallistujat pääsevät esittelemään liikeideansa

Lisätietoa ohjelmasta antaa projektipäällikkö Teijo Javanainen.

Ota yhteyttä
Teijo
Javanainen
projektipäällikkö
+358 294471485
Teijo.Javanainen@haaga-helia.fi