Restonomiopiskelijat: Koronalla negatiivisia vaikutuksia työllistymiseen – myös palkkaukseen ja työoloihin toivotaan muutoksia

Haaga-Heliassa tutkittiin syksyllä 2021 restonomiopiskelijoiden näkemyksiä koronan vaikutuksesta työllistymiseen. Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet negatiivisesti työskentelyyn ja myös kiinnostukseen työskennellä matkailu-, majoitus- ja ravintola-alalla.

Restonomiopiskelijat: Koronalla negatiivisia vaikutuksia työllistymiseen – myös palkkaukseen ja työoloihin toivotaan muutoksia
Uutinen

Body

Haaga-Helian restonomitutkinnon opinnäytetyöstä selvisi, että Haaga-Helian ja Laurean restonomiopiskelijat uskovat koronapandemian vaikuttavan negatiivisesti valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen. Positiivista kuitenkin on, että keskimäärin alalle haluttiin työllistyä ja omaan työllistymiseen uskottiin.

Puolet restonomiopiskelijoista pohtii alanvaihtoa

Korona on aiheuttanut haasteita matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan yrittäjille sekä työntekijöille. Työntekijöitä on jouduttu lomauttamaan tai irtisanomaan, ja töiden jatkuminen on ollut epävarmaa.

Tilanne on vaikuttanut myös alan opiskelijoihin. Vaikka restonomiopiskelijoiden näkemyksissä oli eroja, tutkimus osoitti, että koronapandemia on vähentänyt opiskelijoiden kiinnostusta työskennellä alalla keskimäärin. Koronan uskottiin vaikuttavan negatiivisesti valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen.

Puolet vastanneista opiskelijoista oli harkinnut alan vaihtoa koronapandemian takia. Tästä huolimatta restonomiopiskelijat olivat kiinnostuneita työskentelemään alalla tulevaisuudessa. Myös omasta työllistymisestä oltiin enemmän varmoja kuin epävarmoja. Alan uskotaan siis tarjoavan uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia koronapandemian jälkeen.

Palkkaukseen ja työoloihin kaivataan muutoksia

Tutkimuksen mukaan nykyistä parempi palkkaus lisäisi alan kiinnostavuutta merkittävästi. Koronan takia muille aloille hakeutuneet ovat havainneet eroja palkoissa toimialojen välillä, mikä on vähentänyt matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan houkuttelevuutta.

Rajoitusten purkamisen jälkeen osa lomautetusta työvoimasta ei palannut enää töihin matkailu-, majoitus- ja ravintola-alalle, jolloin pula työvoimasta kasvoi entisestään. Tämä on näkynyt työn määrän ja kuormittavuuden lisääntymisenä.

Toisena alan kiinnostavuutta lisäävänä tekijänä restonomiopiskelijat mainitsivat nykyistä paremmat työolot. Lisäksi restonomiopiskelijat toivoivat varmuutta siitä, että töitä on tarjolla tulevaisuudessa ja ala on olemassa vielä koronan jälkeen.

Tutkimuksen toimeksiantaja oli HALI-hanke, joka toimii Haaga-Heliassa ja Laurea-ammattikorkeakoulussa restonomiopiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi.

Yhteystiedot

Contact text

Amanda Heikkinen, opinnäytetyön tekijä, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, amanda.heikkinen@myy.haaga-helia.fi, puh. 050 420 9123

Outi Rekola, opinnäytetyön ohjaaja, lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, outi.rekola@haaga-helia.fi, puh. 029 447 1391