Ratkaisuja ohjelmistoalan osaajapulaan AMKoodari-koulutuksella

Digitalisoituva yhteiskunta haastaa uusien innovaatioiden kehittämiseen ja teknologisten taitojen vahvistamiseen.

AMKoodari
Uutinen

Body

Ohjelmistoalan osaamisesta on jatkuva pula. Suomi tarvitsee kasvun ja hyvinvoinnin takaamiseksi osaajia, jotka haluavat oppia uutta ja olla mukana rakentamassa tulevaisuutta.

Viisi suomalaista ammattikorkeakoulua yhdistivät voimansa ja vastasivat ohjelmistoalan osaajapulaan yhteisellä AMKoodari-hankkeella. AMKoodari on tarjonnut maksutonta koodarikoulutusta kaikille koodaamisesta kiinnostuneille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana.

Koulutus on toteutettu vuosina 2019—2021 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Laurea ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä, opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Koulutushanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu.

— AMKoodari-hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten ammattikorkeakoulut voivat yhteistyössä tarjota yhteiskunnalle ratkaisuja osaajapulan täsmällisiinkin tarpeisiin. Metropolian koordinoimassa hankkeessa koulutettiin merkittävä määrä koodaajia. Tästä hyödytään eri puolilla Suomea ja jopa ulkomailla, iloitsee Metropolian toimitusjohtaja ja rehtori Riitta Konkola.

Koodarikoulutus saavutti suuren suosion

Koulutus on saavuttanut suuren suosion ja osallistujamäärä on ollut merkittävä. Vuosien 2019—2021 aikana koulutukseen on osallistunut yli 14 000 osallistujaa. Koulutuksessa on suoritettu yli 37 000 opintopistettä, joka vastaisi noin 170 ammattikorkeakoulututkintoa.

Koulutusyhteistyö on tuonut viiden ammattikorkeakoulun osaamisen ja asiantuntijuuden hankkeen käyttöön, mikä on mahdollistanut laajan opintotarjonnan lähi- ja verkkomuotoisia toteutuksia. AMKoodari-koulutukset ovat kiinnostaneet myös kansainvälisesti. Osallistujia on ollut Euroopan lisäksi Afrikasta saakka.

AMKoodari-hankkeessa kehitetty koulutuksien toteutusmalli lähtee osallistujan osaamistarpeista. AMKoodari.fi-sivusto on koonnut yhteen kaikkien viiden ammattikorkeakoulun tarjontaa. Tämä on auttanut osallistujaa löytämään omiin osaamistarpeisiinsa ja kiinnostukseensa sopivia koulutuksia.

— Hankkeessa kehitettiin toteutusmalli, jossa oppijoita tuettiin oppimisratkaisujen valinnassa sekä ohjaavien kysymysten että tekoälyä sisältävän sovelluksen avulla. Toteutusmalli mahdollistaa myös opintojen suorittamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Näin opiskelu saatiin yhdistettyä sujuvasti kunkin oppijan erilaiseen elämän tilanteeseen ja oppimistarpeisiin, sanoo hankkeen strategiaryhmän vetäjä Taru Ruotsalainen.

Päätöstilaisuus kokoaa yhteen hankkeen tuloksia

AMKoodarin päätöstilaisuus kokoaan yhteen koulutuksen tuloksia osallistujien, toteuttajien ja työelämän äänellä. Päätöstilaisuudessa kuullaan osallistujien oppimistarinoita, korkeakoulujen edustajien puheenvuoroja hankkeen toteutuksesta ja ohjauksesta sekä työelämän ja rahoittajan näkökulmia hankkeesta.

Kaikille avoin päätöstilaisuus järjestetään perjantaina 10.12. Klo 9.00—11.00. verkkototeutuksena. Tilaisuuteen voi osallistua tästä linkistä.

Opintotarjonta uudistuu ja laajenee vuonna 2022

AMKoodari-hankkeen toteutusmalli saa jatkoa vuonna 2022 alkavan AMKosaaja-hankkeen myötä. Opintotarjonta laajenee ensi vuonna uusille aloille, joilla on osaajapulaa, kuten sosiaali- ja terveysaloille sekä matkailu- ja ravitsemusaloille.

— Korkeakouluilla on keskeinen rooli jatkuvan oppimisen ja osaamisen tuottamisessa ja ohjaamisessa. Viiden ammattikorkeakoulun yhteistyö takaa laajan osaamisen ja vahvan ammattitaidon näissä hankkeissa. Olen iloinen, että pääsemme soveltamaan AMKoodarissa kehitettyä toteutus- ja ohjausmallia myös muille aloille, sanoo Metropoliasta hankkeen projektipäällikkö Jenni Koponen.

Uudistuva opintotarjonta päivittyy vuoden 2022 alusta lähtien sivuille amkoodari.fi.

Lisätietoja (Metropolia)

Amkoodari.fi:n korkeakoulukohtaiseen kurssitarjontaan voi tutustua kunkin ammattikorkeakoulun omilla verkkosivuilla:

Haaga-Helia
HAMK
Laurea
XAMK

Ota yhteyttä
Tuuli
Itkonen
kehityskoordinaattori
+358 294471288
tuuli.itkonen@haaga-helia.fi
Hanke
AMKoodari