Päivitä yrityksesi digitaalisen taloushallinnon ja analytiikan osaamista!

Digitaalisen taloushallinnon ja analytiikan osaaja – rekrytoiva koulutusohjelma käsittelee ajankohtaisia teemoja, joihin liittyviä tietoja kannattaa kehittää.

Minustako digiguru?
Uutinen

Body

Digitalisaatio on tällä hetkellä yksi merkittävimpiä organisaatioita ja yhteiskuntaa muokkaavia trendejä, jossa hyödynnetään teknologisen kehityksen uusia mahdollisuuksia. Taloushallinnon ala on digitalisaation murrosvaiheessa, jonka johdosta perinteiset taloushallinnon menetelmät ja toimintatavat pyritään korvaamaan erilaisilla digitaalisilla menetelmillä.

Tämänhetkisiä suurimpia taloushallinnon alaa muokkaavia teknologioita ovat ohjelmistorobotiikka, tekoäly, data-analytiikka sekä pilvipohjaiset ohjelmistot. Taloushallintoalan digitalisoituessa taloushallinnon alan ammattilaisten työnkuva tulee muuttumaan, mikä vaatii uudenlaista osaamista.

Digitaalisen taloushallinnon ja analytiikan osaaja – rekrytoiva koulutusohjelma tarjoaa osallistujille ja yrityksille alan trendien mukaista ammattitaitoa

Koulutukseen osallistuvat saavat koulutuksen avulla hankittua uutta osaamista, tai päivitettyä olemassa olevaa osaamistansa taloushallinnon alan ajankohtaisista aiheista. Koulutuksessa käydään koulutuspäivien aikana yksitellen olennaisimmat ajankohtaiset teemat, joihin sisältyy esimerkiksi analytiikkaa, datan hankintamenetelmiä, tiedon visualisointia ja automatiikkaa ja robotiikkaa taloushallinnon näkökulmista. Osallistujat työskentelevät lähettävissä yrityksissä sovitun roolin mukaisesti opiskelun ohessa, ja saavat näin vahvan lähdön mahdollisessa uudessa työpaikassaan, tuoden mukanaan uusimman tiedon ja osaamisen.

–  Koulutukseen osallistuva on hyvässä asemassa työmarkkinoilla omatessaan ajankohtaiset tiedot alalta, jossa on hyvät työllistymismahdollisuudet. Digitalisaation hyödyt tulisi jokaisen yrityksen hyödyntää, ja tähän koulutukseen osallistuva voi olla tärkeänä ajurina tuon muutoksen läpiviennissä, kertoo lehtori Lauri Larjavaara.

Taloushallinnon perusperiaatteiden päälle hankittu tieto uusimmista trendeistä voi olla ratkaiseva tekijä työllistymisessä. Koulutusohjelman tavoitteena on koulutettavien työllistyminen jo koulutuksen aikana tai heti sen jälkeen.

Lisätietoja koulutusohjelmasta:

Marko Karttunen
marko.karttunen@nesenta.fi
+358 40 5253256

Lotta-Riina Kolppanen
lotta-riina.kolppanen@nesenta.fi
+358 40 0996752

Minna Ikäheimonen
minna.ikaheimonen@nesenta.fi
+358 50 5603631