Opiskelijakysely: Haaga-Helia sai kiitosta vuonna 2022 opintonsa aloittaneilta

Vuonna 2022 opintonsa Haaga-Heliassa aloittaneiden opiskelijoiden kyselyn tulokset on julkaistu.

kuvitus
Uutinen

Body

Haaga-Helia sai opintonsa aloittaneilta tutkinto-opiskelijoilta arvosanan 4,1 (asteikolla 1–5). Vastanneiden opiskelijoiden mielipiteet olivat suurelta osin hyvin myönteisiä.

Suurimpaan osaan kysymyksistä opiskelijat vastasivat olevansa tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä kampuksesta riippumatta.Välttävää tai tyydyttävää arvosanaa annettiin hyvin harvoin, mutta vaihtoehtoa ”en ota kantaa” vastattiin melko usein.

Avoimien kysymysten  vastaukset osoittivat, että opiskelijat ovat innokkaita kehittämään omaa osaamistaan, erityisesti työelämää ajatellen. Oman alan lisäksi kehitettäviä taitoja olivat erityisesti kielitaito, ajanhallinta ja raportointitaidot.

Opiskelu Haaga-Heliassa on pääosin vastannut opiskelijoiden odotuksia ja opetukseen oltiin tyytyväisiä. Negatiivisia kommentteja annettiin erityisesti liittyen ryhmätöiden määrään sekä opetuksen tason vaihteluun.

Vastaamalla kyselyihin voit vaikuttaa! Piakkoin on tulossa opiskelijakysely kaksi vuotta sitten aloittaneille. Opiskelijat saavat kyselystä henkilökohtaisen sähköpostiviestin.

Kooste opiskelijakyselyn tuloksista