Nordic Business Forum mahdollistaa oppimisen aidossa työympäristössä

Haaga-Heliassa opintoja suoritetaan monenlaisissa oppimisympäristöissä. Tästä yhtenä esimerkkinä on Nordic Business Forum, jossa Haaga-Helian opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä – ja oppia – erilaisissa tehtävissä tapahtuman asiakaspalvelutiimeissä.

NBF students
Uutinen

Body

Vuodesta 2014 Helsingissä järjestetty bisneskonferenssi tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen tapahtuman lisäksi mahdollisuuden oppia aidossa työympäristössä luokkahuoneen sijaan. Opiskelijayhteistyön myötä Haaga-Helian tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Nordic Business Forumiin ja siihen liittyvään opintojaksoon osana tutkintoon valmistavia opintoja.

Yhteistyövuosien aikana jo suuri joukko Haaga-Helian opiskelijoita on saanut kokemuksen ja tietotaitoa kansainvälisen tapahtuman järjestämisestä käytännössä sekä asiakaskokemuksen luomisesta ja asiakaspalvelusta eri rooleissa.

Oppimista luokkahuoneen ulkopuolella

Ensimmäistä vuotta liiketaloutta opiskeleva Joel Kangasmaa innostui lähtemään tapahtumaan aiemmin tapahtumassa mukana olleiden opiskelijoiden suositusten perusteella. Kokemukset tapahtumasta ovat olleet positiiviset, vaikka tapahtumaan lähteminen tuntui aluksi hypyltä tuntemattomaan.

– Innostuin lähtemään mukaan, jotta saisin kokemusta itselleni aivan uudesta asiasta ja pääsisin samalla verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa. Lisäksi ajattelin, että  tilaisuus avaisi niin sanotusti uusia ovia, mikä oikeastaan onkin jo toteutunut, sillä jatkan seuraavassa NBF-tapahtumassa tiiminvetäjän roolissa, kertoo Kangasmaa.

Opiskelijoille Nordic Business Forum toimii eräänlaisena oppimisalustana, jossa saa oppimiskokemuksen asiakaspalvelutiimin jäsenenä tai tiimin vetäjänä. Tapahtumassa oppiminen eroaa toki luokkahuoneessa oppimisesta, vaikka samojakin elementtejä löytyy kuin ammattikorkeakoulun perinteisiltä kursseilta.

– Työkokemuksen kannalta tapahtumassa mukana oleminen on arvokasta, koska samalla oppii tiimityötaitoja, joista on hyötyä niin opinnoissa kuin työelämässäkin. Ennen tapahtumaa järjestettävät koulutuspäivät muistuttavat luokkahuoneoppimista, mutta on hienoa, että  teoria viedään nopeasti käytäntöön itse tapahtumaan. Siellä jokainen pääsee toteuttamaan omaa tehtäväänsä aidossa työympäristössä, jatkaa Kangasmaa.

Tiiminvetäjäkoulutus avaa uusia mahdollisuuksia

Haaga-Helian opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa NBF:n järjestämään Team Leader- eli tiiminvetäjäkoulutukseen. Koulutusohjelma järjestetään tapahtumissa aiemmin mukana olleille opiskelijoille, ja siinä opiskelija saa kahden kuukauden ajan palkkaa yritykseltä. Ohjelma on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat saada kokemusta palvelutiimien rakentamisesta ja kehittyä johtajina.

– Mielestäni NBF on hieno mahdollisuus Haaga-Helian opiskelijoille. Verkostoiduin tapahtumassa ja tiiminvetäjäkoulutuksessa aivan ainutlaatuisella tavalla. NBF:n kansainvälinen ympäristö ja siellä opitut taidot ovat toimineet suurena etuna myöhemmin työelämässä ja työnantajat ovat arvostaneet suuresti juuri tätä työkokemusta, kertoo Haaga-Heliasta restonomiksi valmistunut Sonja Laakso.

Laakso osallistui tapahtumaan ensimmäisen kerran jo 2018 ja on toiminut sen jälkeen jo useana vuotena Team Leaderina eli asiakaspalvelutiiimin vetäjänä. Myös liiketalouden opiskelija Ville Tammi kehuu erityisesti tiiminvetäjäkoulutusta ja tapahtumasta saatua käytännön kokemusta.

– Kun kyseessä on tämän mittakaavan tapahtuma, oppii paljon suuren  organisaation toimintatavoista eikä ainoastaan teoriasta. Viime vuonna palvelutiimin jäsenenä opintopisteitä kertyi  kolme ja tänä vuonna tiiminvetäjänä pisteitä kertyy 15. Tämä myös edistää opintoja huomattavasti, sanoo Tammi.

 Käytännön kokemusta kentältä

Nordic Business Forum on ollut suosittu opintojakso myös Haaga-Helian vaihto-opiskelijoiden ja ulkomailta tulleiden opiskelijoiden keskuudessa, koska englanninkielinen ohjelma on tarjonnut mahdollisuuden hankkia työkokemusta, jota monien heistä on mm. kielitaitovaatimusten takia ollut vaikeaa muuten saada Suomessa.

Haaga-Helian englanninkielisessä Aviation Business -ohjelmassa opiskeleva Cornel Ungureanu pitää työkokemusta tapahtuman tärkeimpänä hyötynä, vaikka opintopisteet ja verkostoituminen ovat plussaa.

– Sanotaan, että asioita oppii parhaiten tekemällä. Sain nykyisen työpaikkani paljolti NBF-kokemuksen ansiosta. On hyvä, että NBF tarjoaa mahdollisuuden ottaa kokemuksen myötä ottaa entistä suurempia vastuita. Olen nyt esimerkiksi NBF:n tarjoamassa tiiminvetäjäohjelmassa. Kuka tietää, ehkä pääsen ensi vuonna mukaan ydintiimiin, kertoo Ungureanu.

Aidot työelämän projektit ovat olleet Haaga-Helian opiskelijoille lähes poikkeuksetta motivoivia, ja moni Nordic Business Forumiin osallistunut kertookin saaneensa kokemuksestaan monenlaista hyötyä. Myös opettajat ja koko ammattikorkeakoulun henkilöstö voivat saada työelämäyhteistyöstä uusia näkökulmia työhönsä. Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti opiskelijoilta ja muilta sidosryhmiltä saadun palautteen ja kehitysideoiden pohjalta.

– Ammattikorkeakouluna olemme iloisia, että voimme tarjota opiskelijoille monipuolisia oppimiskokemuksia hyvin käytännönläheisinä kokonaisuuksina. Palaute on ollut voittopuolisesti positiivista niin opiskelijoiden, työelämän kuin opettajien suunnasta, sanovat Haaga-Helian vararehtorit Salla Huttunen ja Katja Komulainen.

Lisälukemista

Salla Huttunen ja Katja Komulainen: Oppiminen karkasi luokkahuoneesta (jo ajat sitten). Artikkeli Haaga-Helian verkkosivulla 7.10.2022.

Uutisen kuva: Joel Kangasmaa, Valtteri Rytinki, Cornel Ungureanu, Jannika Vahvelainen, Maisa Ahonen ja  Ville Tammi ovat mukana Nordic Business Forumissa 2023 Team Leadereinä eli asiakaspalvelutiimien vetäjinä. He esittelivät NBF-tapahtumaa Haaga-Helian Pasilan kampuksella huhtikuussa 2023 Tuunaa tulevaisuutesi -uratapahtuman yhteydessä.

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum (NBF) on vuosittain Helsingissä järjestettävä kaksipäiväinen liike-elämän konferenssi, joka on viime vuosina laajentunut myös Ruotsiin ja Norjaan. Tapahtuma on tunnettu kansainvälisistä puhujistaan, ja puhujina ovat olleet mm. Barack Obama, Richard Branson, Al Gore, George Clooney ja Will Smith. Vuoden 2023 tapahtuma järjestetään 27. –28.9. Helsingin Messukeskuksessa.

NBF:n verkkosivut (englanniksi)