Näin käytät tekoälyä opinnoissa – tutustu käytännön ohjeisiin

Haaga-Helia on laatinut opiskelijoilleen tekoälyn käyttöohjeistuksen. Ohjeet auttavat käyttämään tekoälyä opintojen ja oppimisen tukena hyödyllisesti ja luotettavasti.

Tietojenkäsittelytieteiden opetus Haaga-Heliassa
Uutinen

Body

Tekoälystä pitäisi enemmän puhua tukiälynä. Se voi toimia apulaisena, ideoijana, sparraajana, mentorina tai tehostajana. Tekoälyn älykkyys on rajoittunutta eikä esimerkiksi sovelluksilla ole useinkaan laajempaa kontekstisidonnaista ymmärrystä.

Opiskelijoiden ohjeistus on tarkoitettu varmistamaan, että tekoälyä käytetään Haaga-Heliassa opetuksen ja oppimisen tukena hyödyllisellä ja luotettavalla tavalla.Tekoälyn käytön sallimisella opinnoissa on myös tarkoituksena antaa opiskelijoille tekoälyyn liittyviä, myöhemmin työelämässä tarvittavia tulevaisuuden akateemisia työelämävalmiuksia.

Käytännön ohjeet opiskelijalle

 1. Voit käyttää tekoälyä ja kielimalleja opiskelun tukena harkitulla ja oppimista edistävällä tavalla.
   
 2. Opiskelijana olet aina itse vastuussa palauttamasi tehtävän sisällöstä. Kielimallien ja tekoälyn suurena haasteena on, että ne pystyvät kirjoittamaan hyvin asiantuntevan kuuloista tekstiä, joka kuitenkin saattaa sisältää asiavirheitä tai jopa ristiriitaisuuksia. Kielimallia ei pidä koskaan käyttää tuottamaan lopullista tehtävä- tai opinnäytetyötekstiä tyhjältä pöydältä, eikä tällaista kielimallilla luotua tekstiä saa esittää opiskelijan omana tuotoksena. Kielimallia voi kuitenkin hyödyntää olemassa olevan tekstin muotoiluun tai ideoiden hakemiseen itse kirjoitettavalle tekstille.
   
 3. Voit käyttää kielimalleja apuna tekstinhuollossa. Kielimallin käyttö kielenhuoltoon on perusteltua esimerkiksi kieliopillisesti oikeellisen tai rakenteellisesti sujuvan tekstin tekemiseen. Vieraan kielen opetuksessa kielimallien käyttöä voidaan kuitenkin rajoittaa silloin, kun käyttö haittaa tavoitteen mukaista oppimista.
   
 4. Opiskelijana sinun pitää kertoa, miten tekoälyä tai kielimallia on käytetty, jos olet tehtävässä, asiasisällön, ohjelmakoodin tuottamisessa tai opinnäytetyössä niitä käyttänyt. Kun yksittäiset opiskelijat kuvaavat kielimallien käyttöään, saadaan jaettua hyviä käytänteitä. Kielimalleja voi käyttää opiskelussa apuna monin tavoin: esimerkiksi jos opiskelijalla on luettavana erittäin haastava teksti, voi ymmärtämistä edesauttaa pyytämällä kielimallia esittämään teksti yksinkertaisemmin. Tekoälyn tekemän lyhennelmän lukeminen ei kuitenkaan korvaa varsinaiseen tekstiin perehtymistä, koska tekoäly voi tehdä virheitä tai käyttää vanhentunutta tietoa.
   
 5. Toisen opiskelijan tekstiä ei tule syöttää tekoälylle ilman lupaa, esimerkiksi jos on kyseessä opinnäytetyön opponointi. Tekoäly tallentaa tekstin ja alkaa käyttää sitä omana tekstinään.
   
 6. Noudata opettajan ohjeita. Opettajat antavat ohjeita siitä, miten tekoälyä tulisi käyttää, ja opiskelijoiden tulee noudattaa näitä ohjeita. Yksittäisellä opintojaksolla tai yksittäisissä tehtävissä opettaja voi kieltää tekoälyn käytön.
   
 7. Vältä lähteettömiä väitteitä. Tekoäly voi antaa tietoja, joita ei ole tarkistettu, joten opiskelijoiden tulee varmistaa, että tekoälyltä saadut tiedot ovat luotettavia ja että ne voidaan perustella.
   
 8. Opettele hyödyntämään myös korkeakoulun tarjoamia tekoälytyökaluja.

Voit ladata ohjeet myös Haaga-Helian verkkosivuilta:

Tekoälyn käyttöohjeistus opiskelijoille (pdf)

Ohjeistuksen laatimisessa on hyödynnetty Laurea ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun linjauksia sekä Arenen suosituksia ammattikorkeakouluille tekoälyn käytöstä. Tämän ohjeistuksen pohjana olevassa Laurea ammattikorkeakoulun ohjeistuksessa on puolestaan konsultoitu 3AMK:n tekoälytiimiä.