Millainen ajattelu ohjaa sinun tai pomosi työskentelytapoja? Uusi tietokirja valottaa asiantuntijoiden työtä työorientaatioiden kautta

Esihenkilö keskittyy intohimoisesti työn sisältöön ja unohtaa helposti kokonaisuuden. Hänellä on johdettavanaan generalisti, jolle olisi luontevinta toimia suurten linjojen parissa. Onko yhteentörmäys väistämätön?

Millainen ajattelu ohjaa sinun tai pomosi työskentelytapoja? Uusi tietokirja valottaa asiantuntijoiden työtä työorientaatioiden kautta
Uutinen

Body

– Ristiriidoilta ei aina vältytä, mutta ne voivat viedä vuorovaikutusta eteenpäin. Olennaista on tunnistaa oma ja muiden työorientaatio, joka on työmme peruskallio, toteaa organisaatiokehittäjä, yliopettaja Kimmo Mäki Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.

Mäki tarkastelee erilaisia työorientaatioita vasta ilmestyneessä kirjassaan Johtamiskohtaamisten aallokossa – tunnista työorientaatioiden voima (Professional Publishing Finland ), jonka hän on kirjoittanut yhdessä johtajuustutkija Annastiina Mäen kanssa.

Kirjoittajat erottelevat kolme erilaista työorientaatiota sekä kolme erilaista johtamisorientaatiota. Kaikissa meissä on piirteitä erilaisista orientaatioista, mutta jokin niistä erottuu yleensä muita voimakkaampana.

– Erilaisista orientaatioista voi jokainen varmasti tunnistaa itsensä, kollegansa ja pomonsa, Kimmo Mäki kuvailee.

Käytännön keinoja kehittää organisaatiokulttuuria

Erilaisuuden sanoittaminen ja jäsentäminen on kirjoittajien mukaan avain rakentavampaan työelämään. Erilaisuutta ei tarvitse poistaa eikä tasoitella, vaan sitä voi tehdä näkyväksi ja pyrkiä kääntämään voimavaraksi.

– Usein ajattelemme, että erilaisuus synnyttää kitkaa. Yhtä lailla samanlaisuudesta voi tulla ristiriitoja. Oman ja muiden orientaatioiden tunnistaminen syventää ammatillista itseymmärrystä, Annastiina Mäki toteaa.

Kirja on käytännön opas siihen, miten orientaatioita voi tunnistaa ja miten omaa työyhteisöä voi niiden avulla kehittää. Mäki kannustaakin kaikkia asiantuntijatyötä tekeviä miettimään omaa suhtautumista työhön.

– Esittelemme kirjassa Kolmen K:n mallin, jolla orientaatioita voi tarkastella. Tämä perustuu meidän kirjoittajien pitkään kokemukseen erilaisten organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä. Mutta ei pelkoa, self help -kirjasta ei ole kyse, Kimmo Mäki hymyilee.

Kirja on saatavilla kustantajan verkkokaupasta ja E-kirjana.
Arvostelukappaleita voi tiedustella osoitteesta https://www.propublishing.fi/pages/contact-us

Ota yhteyttä
Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
kimmo.maki@haaga-helia.fi
Ari
Nevalainen
viestintäpäällikkö
+358 294471020
ari.nevalainen@haaga-helia.fi