Mikä on sinun vahvuutesi ja miten sitä käytät?

Omien vahvuuksien tunnistamisesta voi saada lisää voimaa omaan tekemiseen. Tätä teemaa on tuotu esille myös Haaga-Heliassa, kun hyvinvointitoimijat ovat pysäyttäneet opiskelijoita pohtimaan luonteenvahvuuksiaan.

Rosa Weckman
Uutinen

Body

Muun muassa näin opiskelijat kuvailivat huumorintajun, johtajuuden ja innokkuuden käyttämistä opinnoissaan:

  • Kevennän tunnelmaa huumorilla, minusta opiskelun pitää olla rentoa ja hauskaa.
  • Tänään johdin ja innostin tovereita ryhmätyöntekemisessä, jotta pääsimme eteenpäin.

Kuluneen kuukauden aikana hyvinvointitoimijat ovat erilaisissa tapahtumissa pysäyttäneet opiskelijoita pohtimaan omia vahvuuksiaan ja niiden käyttämistä jokapäiväisessä elämässä. Tehtäväpisteellä meillä on ollut esillä 26 luonteenvahvuuskorttia, joista opiskelijat saivat nimetä ydinvahvuutensa. Luonteenvahvuuslistaan kokonaisuudessaan pääset tutustumaan tästä.

Vastausten perusteella opiskelijoilla on laajasti monenlaisia vahvuuksia. Vahvuuksia käytettiin niin ongelmatilanteiden ratkaisemiseen, uuden oppimiseen kuin ryhmätyöskentelyyn ja yhteishengen nostattamiseen. Jos vahvuuksien pohtiminen tuntuu hankalalta, voit tehdä sen tueksi esimerkiksi tämän tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan testin tai pohtia, millaista palautetta olet saanut vahvuuksistasi elämäsi aikana. Kannustankin teitä kaikkia pohtimaan omia vahvuuksia esimerkiksi seuraavien kysymyksien kautta.

Näin opiskelijat vastaavat

Näin opiskelijat vastasivat kysyttäessä heidän omista vahvuuksistaan, läheisiltä saadusta palautteesta ja vahvuuksien käyttämisestä arjessa.

Sinnikkyys on vastausten perusteella yleisin Haaga-Helian opiskelijoiden vahvuus. Toiseksi suosituin luonteenvahvuus oli uteliaisuus.

  • Käytin sinnikkyyttä tänään viimeksi. En anna koulutehtävissä periksi, vaikka työ olisikin vaikea.
  • Sinnikkyys on periksiantamattomuutta ja sitä tarvitaan uuden asian opettelussa.

Toiseksi suosituin luonteenvahvuus oli uteliaisuus.

  • Uteliaisuuden takia selvitän asioita ja joskus saatan siksi tietää jotain, mitä muut eivät tiedä. Näin pystyn auttamaan
  • Projektityöskentelyssä mietin, että miten joitain asioita voi tehdä toisella tavalla.
  • Kysyn toisilta heidän elämästään ja kiinnostuksen kohteistaan, jotta he tietävät, että olen kiinnostunut heistä.

Kolmas keskeinen vahvuusryhmä liittyi vahvasti sosiaalisuuteen. Sosiaalinen älykkyys, reiluus ja ystävällisyys kulkevatkin käsi kädessä.

  • Sosiaalinen älykkyys on vahvuus ryhmätöissä, osaan ottaa muut huomioon.
  • Kaikkien kanssa toimeen tuleminen ja ystävällisyys on aina hyväksi, muttei liikaa! Liikaa voi olla esimerkiksi kaikessa joustaminen.
  •  Olemalla ystävällinen muille. Sitä kautta tuon muille iloa ja positiivisuutta.

Mitä hyötyä vahvuuksista on käytännössä?

Joskus vahvuuksien, ja etenkin luonteenvahvuuksien pohtiminen voi tuntua keinotekoiselta ja irrallisena harjoituksena se voi sitä ollakin. Vahvuuksien voima piilee kuitenkin siinä, että niiden hyödyt nousevat esiin, kun aidosti keskitymme niihin. Sillä se mihin keskitymme, sitä voimistamme.

Mitä jos ryhmätyötä tehdessä näkisikin aikaa ja vaivaa sen eteen, että hahmottaisi ensin ryhmäläisten vahvuudet ja työskentelytavat? Mitä jos keskittyisi opiskelemaan oman vahvuutensa varassa sen sijaan että vain välttelisi heikkouksia.

Sole-logo
Ota yhteyttä
Rosa
Weckman
opintovalmentaja
+358 294471458
Rosa.Weckman@haaga-helia.fi