MediaGuru kutsuu markkinoinnin ammattilaiset 12.2.2024 klo 9–10 järjestettävään tiedotustilaisuuteen

MediaGuru tehostaa kotimaisia mediainvestointeja luomalla Suomeen täysin riippumattoman sertifiointijärjestelmän. Samalla sen tuottamat koulutukset ja sertifikaatit auttavat rekrytoijia tunnistamaan eri mediaryhmien huippuosaajat jo rekrytointivaiheessa.

Kuvassa henkilö pitää puhetta - MediaGurun tiedotustilaisuus
Uutinen

Body

MediaGuru kutsuu sinut mukaan 12.2.2024 klo 09–10 MS Teamsin kautta järjestettävään tiedotustilaisuuteen, jossa se esittelee kattavan tarvekartoituksen kautta luodun strategiansa markkinointitoimialalla työskentelevien henkilöiden työurien pidentämiseksi ja työhön sijoittumisen parantamiseksi.

MediaGuru nostaa kotimaiset mediainvestoinnit markkinoinnin keskiöön rakentamalla Suomeen täysin riippumattoman sertifiointijärjestelmän, jonka avulla voidaan osoittaa mediainvestointien suunnitteluun ja ostamiseen liittyvä osaaminen. Samassa yhteydessä luodaan eri mediaryhmiä käsitteleviä koulutusmoduuleita, jotka vastaavat alan tuoreinta tietotaitoa sekä parasta pedagogista osaamista.

Haaga-Helian markkinoinnin opettaja Sari Haaviston mukaan MediaGurussa haasteita lähestytään ratkaisukeskeisesti. Tavoitteena on paitsi parantaa markkinointiin sijoitetun pääoman tuottoa myös kasvattaa suomalaisten osaamista mediainvestointien ostamisen ja myynnin osalta vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

MediaGurun koulutusmoduuleja ovat muun muassa liikkuva kuva, ääni ja radio, uutis- ja aikakausmedia, ulkomainonta ja DOOH, digimedia ja -kanavat sekä kokonaisvaltainen mediasuunnittelu. Kokonaisvaltainen näkökulma huomioi myös markkinointitoimialan eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset.

— Toimintatapamme perustuu avoimuuteen ja objektiivisuuteen. Emme suosi yhtä mediaryhmää toisen ylitse, vaan otamme huomioon jokaisen mediaryhmän strategisen käytön hyödyt. Vain tällä tavoin voimme tarjota sertifikaattien suorittajille kattavan käsityksen mediasuunnittelun kokonaiskuvasta, Haavisto toteaa.

MediaGuru tekee läheistä yhteistyötä Suomen suurimpien mediaryhmien liittojen kanssa. Mukana ovat Screenforce Finland, RadioMedia, Outdoor Finland, MediaAudit Finland sekä Aikakausmedia. Sen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Voit ilmoittautua tilaisuuteen osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/MediaGurun_tiedotustilaisuus_0676

Tilaisuuden tiedot

Paikka: Microsoft Teams
Aika: 12. helmikuuta 2024 klo 09–10
Ennakkoilmoittautuminen: Lyytissä

Ota yhteyttä
Sari
Haavisto
opettaja
+358294471310
sari.haavisto@haaga-helia.fi
Petteri
Saloranta
projektipäällikkö
+358 294471320
petteri.saloranta@haaga-helia.fi