McDonald's Suomi ja Haaga-Helia räätälöivät yhdessä restonomin ammattikorkeakoulututkinnon

Suomen McDonald´s ja Haaga-Helia suunnittelivat yhdessä McDonald´sin henkilöstölle, ensisijaisesti ravintolapäälliköille, apulaisravintolapäälliköille sekä hallinnon tehtäviin edenneille asiantuntijoille, mahdollisuuden opiskella työn ohessa restonomiksi.

Uutinen mcdonalds logo vasten taivasta
Uutinen

Body

Koulutuksessa yhdistetään aikaisemmin hankittua osaamista ja yritysryhmälle suunniteltua koulutusta. McDonald’s ja Haaga-Helia pilotoivat restonomin ammattikorkeakoulututkintopolkua jo vuonna 2015. Pilotista valmistui 23 opiskelijaa.

Heidän joukossaan valmistui myös Jessica Jokinen, nykyinen Suomen McDonald’sin HR-johtaja.

– Aloitin työt McDonald’silla jo 15-vuotiaana TET-harjoittelussa. Sillä tiellä olen yhä. McDonald’s on ollut työnantajana ihan loistava. Koen, että työntekijöistä todella välitetään, annetaan mahdollisuuksia ja kannustetaan eteenpäin. Yksi esimerkki oli tämä upea mahdollisuus kouluttautua työn ohella.  

Varsinainen ensimmäinen koulutus alkoi vuonna 2019. Restonomikoulutuksen tavoiteaika on 3,5 vuotta. Nopeimmat ovat suorittaneet opinnot noin kahdessa vuodessa, perustuen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen. Koulutus sisälsi muun muassa liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyteen, palveluiden ja myynnin kehittämiseen sekä strategiseen johtamiseen ja viestintään liittyviä osa-alueita.

– Yhteistyö Suomen suurimman hotelli-, ravintola- ja matkailualan kouluttajan Haaga-Helian kanssa on sujunut matalalla kynnyksellä. Koronapandemia loi omat haasteensa tälle koulutukselle, mutta Haaga-Heliassa tehtiin ketterä hyppy digimaailmaan. Opetuksen laatu säilyi hyvänä pandemiasta huolimatta. Myös edeltäjäni Maarit Vepsäläisen (nykyisin McDonald'sin Nordic Head of Employee Experience) työpanos on ollut arvokasta – hän oli mukana rakentamassa tätä koulutusyhteistyötä.

Haaga-Helian tutkintojohtaja Risto Karmavuo kertoo, että tämän kaltainen yrityksen kanssa läheisessä yhteistyössä suunniteltu tutkinnon suorittamisen malli vastaa erinomaisesti jatkuvan oppimisen haasteeseen.

– Tällä tavoin luodaan joustavia opintopolkuja työelämässä oleville, sekä toteutetaan yhtä ammattikorkeakoulun perustehtävistä elinkeinon kehittäjänä.

Yliopettaja Marjaana Mäkelä oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa koulutuspilottia McDonald´sin kanssa.

–  Koin tämän yhteistyön todella mieluisana projektina. McDonald´sin koulutusyhteistyö oli ensimmäinen laajempi pilotti, jossa mallinnettiin Haaga-Helian nykyistä Work & Study -opinnollistamisen prosessia. Tämä pilotti on myöhemmin ollut mallina myös muissa vastaavissa koulutuksissa.

McDonald`silla 1990-luvulla ravintolatyöntekijänä aloittanut, nykyään yhtiön omista ravintoloista vastaava Sami Kortelainen on yksi restonomiksi valmistuneista opiskelijoista.

– Opinnot sujuivat hyvin. Korona-aika kääntyi sikäli hyväksi, että sain käyttää matkoissa säästetyn ajan opintoihin. Tein opinnäytetyöni kannattavuudesta ja tuottavuudesta. Valmiista tuotto-oppaasta on jo ollut käytännön hyötyä yrityksessämme.

Toinen hiljattain koulutusohjelmasta valmistunut opiskelija Linda Virtanen on myös edennyt McDonald`silla ravintolatyöntekijästä ravintolapäälliköksi.

– Tein opinnäytetyöni rekrytoinnista ja siitä on myös ollut hyötyä työssäni, kun aloitin helmikuussa uudessa toimessa Food Folk Suomen omien ravintoloiden rekrytointien parissa.

McDonald'silla ja Haaga-Helialla on halu jatkaa hyvää koulutusyhteistyötä tulevaisuudessakin.

Teksti: Nora Savolainen

Ota yhteyttä
Klaus
Lüttjohann
myyntipäällikkö
+358 294471010
Klaus.Luttjohann@haaga-helia.fi