LAB8:n asiantuntijatyö esillä Tourism and Hospitality Research -julkaisussa

Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratoriossa LAB8:ssa työskentelevien Mário Passos Ascençãon ja Pasi Tuomisen yhteisjulkaisu portugalilaisen Algarven yliopiston tutkijoiden kanssa on julkaistu Tourism and Hospitality Research -lehdessä.

LAB8 logo.
Uutinen

Body

Onnittelut Haagan kampuksen Mário Passos Ascençãolle ja Pasi Tuomiselle! Heidän "Designing compelling accommodationscapes: Testing a framework in a rural context" -yhteisjulkaisunsa Portugalin Algarven yliopiston tutkijoiden kanssa julkaistiin Tourism and Hospitality Research -lehdessä. 

Tutkimuksessa ehdotettiin rakentavaa "pakottavaa majoitustilaa" ja testattiin empiirisesti teoreettista kehystä maaseudulla kokemuksellisen markkinoinnin avulla. Tietoihin sovellettu mallinnus tuki viittä ulkoista tekijää (fyysiset ärsykkeet, tuotteisiin liittyvät tekijät, henkilöstön suorituskyky, sosiaaliset vuorovaikutukset ja teema), jotka ovat ehdotetun mallinnuksen taustalla, ja pakottava majoitusympäristö liittyi puolestaan positiivisesti matkailijoiden tyytyväisyyteen ja positiivisiin käyttäytymisaikeisiin.

Tutkimus oli osa Haaga-Helian The Box -hanketta (2.1. 2016 - 30.6. 2018). The Box oli poikkitieteellinen projekti, joka kehitti aisteja stimuloivia tekniikoita palvelujen suunnittelulle, markkinoinnille ja tuotekehitykselle. Sen tarkoituksena on auttaa ravintola- ja matkailualan sijoittajia ja toimijoita parantamaan palvelukokemuksia ja lisäämään asiakasarvoa. 

The Box voitti PRO 2018 -palkinnon parhaasta ravintola-alan innovaatiosta. The Box jatkuu osana LAB8 palvelukokemusten laboratoriota.