Kutsu Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -ohjelmaan

Urheilu-, liikunta- tai matkailualan mikroyrittäjä - ole rohkea ja tule mukaan kehittämään itseäsi ja yritystäsi maksuttomaan Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelmaan!

Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelma - henkilö ponnahduslaudalla ja kumppaneiden logot
Uutinen

Body

 • Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelma tarjoaa Uudenmaan alueella toimiville pienille yrityksille mentorointi-, koulutus- ja valmennuskokonaisuuksia.

Ohjelman tavoitteena on työsi ja yrityksesi kehittäminen sekä uudistaminen. Ohjelmassa käytetään muun muassa mindfulnessin, palvelumuotoilun ja itsenä johtamisen menetelmiä, jotka tutkitusti lisäävät työyhteisön tehokkuutta ja yrityksen kiinnostavuutta.

Ponnahduslauta rohkeuteen - mikroyritysten re-start -ohjelma järjestetään Euroopan sosiaalirahaston ja Hämeen ELY-keskuksen rahoituksella, jonka vuoksi se on osallistujille täysin maksuton.

Ohjelma on suunnattu yksinyrittäjille sekä sellaisille yrityksille, joissa on alle 50 työntekijää. Yrityksestä ohjelmaan voi osallistua sekä yrittäjä itse sekä työntekijöitä. Ohjelman ilmoittautumislinkki löytyy tämän sivun lopusta.

Kouluttajina ohjelmassa toimivat Haaga-Helian asiantuntijat.

Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelman perustiedot

 • Hakuaika: jatkuva kevääseen 2023 saakka
 • Kohderyhmä: Uudenmaan alueen urheilu-, liikunta- ja matkailualan mikroyritykset
 • Ajoitus: marraskuu 2021 – toukokuu 2023
 • Toteutus: Hybridi- tai online-toteutus
 • Hinta: osallistuville yrityksille maksuton, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama

Hyödyt yritykselle ja osallistujille

 • Ammattilaisten vetämät maksuttomat mindfulness-koulutukset
 • Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tekeminen Haaga-Helian asiantuntijoiden tukemana
 • Tutustuminen palvelumuotoiluun asiakastarve- ja innovointityöpajoissa, joissa pääsee pohtimaan omia liiketoimintamahdollisuuksia asiantuntijoiden kanssa
 • Yrityksen strategia- ja toimintasuunnitelman tekeminen, jossa sparraajina toimivat Haaga-Helian yrittäjyysasiantuntijat
 • Verkostoituminen ja ajatusten vaihto muiden yrittäjien ja työntekijöiden kanssa.
 • Digikäsikirja, joka kokoaa yhteen koulutus-, mentorointi- ja valmennustilaisuuksien keskeiset työkalut

Ohjelman sisältö

Syksyllä 2021 alkaneessa ja vuonna 2023 päättyvässä Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelmaan sisältyy kolme eri kokonaisuutta:

Henkilökohtainen hyvinvointi
- Matalan kynnyksen mindfulness – läsnäoloa ja keskittymiskykyä arkeen (kesto 2 h)
- Tiedostava itsensä johtaminen ja mindfulness; uutta näkökulmaa rytmittämään toimintaa (kesto 3 kokoontumiskertaa 3 h)
- Jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen kehittämissuunnitelma (1 keskustelu Haaga-Helian ohjauksen asiantuntijan kanssa)

Innovointi ja liiketoimintamahdollisuudet
- Asiakasymmärryksen ja tarpeiden työpaja (kesto 1 päivä)
- Innovointityöpaja (kesto 1 päivä)

Yrityksen toiminnan kehittäminen
- Oman yrityksen strategia- ja toimintasuunnitelman päivittäminen (1 tapaaminen Haaga-Helian yrittäjyysasiantuntijan kanssa)

 

Aikataulu

Ohjelman kolme kokonaisuutta toteutetaan vuosien 2021 – 2023 aikana neljä kertaa, joista ensimmäiset ovat alkaneet jo syksyllä 2021 ja viimeiset keväällä 2023.

Maaliskuussa 2023 alkavan toteutuksen aikataulu on seuraava:

Aloitustilaisuus ke 1.3.2023 klo 13:00 – 15:00 Pasila
Henkilökohtainen hyvinvointi (Hybridi):
* ti 14.3.2023 klo 13:00 – 15:00 Matalan kynnyksen mindfulness – läsnäoloa ja keskittymiskykyä arkeen
* ti 28.3.2023, ti 4.4.2023, ti 18.4.2023 klo 13:00-16:00 Tiedostava itsensä johtaminen ja mindfulness –uutta näkökulmaa rytmittämään toimintaa
* Henkilökohtainen kehittämissuunnitelma (sovitaan keskusteluaika oman aikataulun mukaan asiantuntijan kanssa)

Innovointi ja liiketoimintamahdollisuudet -työpajat (Pasila):
* Asiakasymmärryksen ja tarpeiden työpaja, ke 12.4.2023 tai ke 10.5.2023 (näistä valitaan toinen),
* Innovointityöpaja, ke 26.4.2023 tai ke 24.5.2023. (näistä valitaan toinen)

Yrityksen toiminnan kehittäminen:
* Oman yrityksen toimintasuunnitelman päivittäminen (sovitaan keskusteluaika oman aikataulun mukaan asiantuntijan kanssa)

 

Voit osallistua kaikkiin kolmeen kokonaisuuteen tai valita vain sinua kiinnostavat.

Osallistumisen edellytykset

Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että osallistuva yritys:

 • toimii Uudenmaan alueella ja on urheilu-, liikunta- tai matkailualan yritys.
 • on mikro- tai pienyritys, joka työllistää alle 10 henkilöä.
 • omaa enintään 10 miljoonan vuosittaisen liikevaihdon tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Valmennuskokonaisuuden kustannukset

Valmennuskokonaisuus on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -hanketta ja siten osallistujille myös täysin maksuton. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin koronatukitoimia.

Huomioithan, että valmennuskokonaisuus kuuluu de minimis -tuen piiriin, jolla tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jota voidaan myöntää yhtä yritystä kohti kolmen verovuoden aikana enintään 200 000 euroa.

Yritys ilmoittaa itse ohjelmaan osallistuessaan aiemmin saamansa de minimis -tuen määrän ja saa todistuksen koulutuksen kerryttämästä tuesta.

Valmennuksen kokonaismarkkina-arvo eli yritykselle kertyvän de minimis -tuen määrä:

 • Henkilökohtainen hyvinvointi – mindfulness tietoisuuden ja hyväksymisen avaajana (250 €)
 • Mentorointi ja valmennus tavoitteena liiketoimintamahdollisuuksien (500 €)
 • Yrityksen toiminnan kehittäminen (250 €)

Ilmoittautuminen

Valmennuskokonaisuuteen otetaan mukaan yhteensä 100 yritystä. Osallistujapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ilmoittautumislomakkeen tietojen ja sitä seuraavan yrityskohtaisen haastattelun perusteella.

Haastatteluista sovitaan erikseen alustavasti hyväksyttyjen yritysten kanssa, ja niiden tarkoituksena on varmistaa yritysten osallistumisvalmiudet sekä tarjota lisätietoa ja vastata hakijoiden kysymyksiin.

Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta: https://link.webropol.com/s/ponnahduslauta 

Lisää tietoa ohjelmasta ja ilmoittautumisesta: 

Valmennuksen toteuttajat ja yhteistyökumppanit

Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -hankkeen tavoite on Uudenmaan alueen urheilu-, liikunta- ja matkailualan mikroyritysten elinvoimaisuuden ja työllistämiskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. 

Hankkeen toteutuksesta vastaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina toimivat Uudenmaan yrittäjät, Suomen Olympiakomitea sekä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.  

Ota yhteyttä