Kutsu Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -ohjelmaan

Urheilu-, liikunta- tai matkailualan mikroyrittäjä - ole rohkea ja tule mukaan kehittämään itseäsi ja yritystäsi maksuttomaan Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelmaan!

Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelma - henkilö ponnahduslaudalla ja kumppaneiden logot
Uutinen

Body

Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelma tarjoaa Uudenmaan alueella toimiville pienille yrityksille mentorointi-, koulutus- ja valmennuskokonaisuuksia.

Ohjelman tavoitteena on työsi ja yrityksesi kehittäminen sekä uudistaminen. Ohjelmassa käytetään muun muassa mindfulnessin, palvelumuotoilun ja itsenä johtamisen menetelmiä, jotka tutkitusti lisäävät työyhteisön tehokkuutta ja yrityksen kiinnostavuutta.

Ponnahduslauta rohkeuteen - mikroyritysten re-start -ohjelma järjestetään Euroopan sosiaalirahaston ja Hämeen ELY-keskuksen rahoituksella, jonka vuoksi se on osallistujille täysin maksuton.

Ohjelma on suunnattu yksinyrittäjille sekä sellaisille yrityksille, joissa on alle 50 työntekijää. Yrityksestä ohjelmaan voi osallistua sekä yrittäjä itse sekä työntekijöitä. Ohjelman ilmoittautumislinkki löytyy tämän sivun lopusta.

Kouluttajina ohjelmassa toimivat Haaga-Helian asiantuntijat.

Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelman perustiedot

 • Hakuaika: jatkuva syksyyn 2022 saakka
 • Kohderyhmä: Uudenmaan alueen urheilu-, liikunta- ja matkailualan mikroyritykset
 • Ajoitus: marraskuu 2021 – helmikuu 2023
  • Henkilökohtainen hyvinvointi – mindfulness ja tiedostava itsensä johtaminen sekä oman osaamisen kehittämissuunnitelma (marraskuu 2021-maaliskuu 2022)
  • Innovointi & liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen asiakasymmärryksen kautta pandemian muuttamassa toimintaympäristössä (tammikuu-syyskuu 2022)
  • Yrityksen toiminnan kehittäminen strategia- ja toimintasuunnitelman avulla (syyskuu 2022-helmikuu 2023)
 • Toteutus: Hybridi- tai online-toteutus
 • Hinta: osallistuville yrityksille maksuton, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama

Hyödyt yritykselle ja osallistujille

 • Ammattilaisten vetämät maksuttomat mindfulness-koulutukset
 • Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tekeminen Haaga-Helian asiantuntijoiden tukemana
 • Tutustuminen palvelumuotoiluun asiakastarve- ja innovointityöpajoissa, joissa pääsee pohtimaan omia liiketoimintamahdollisuuksia asiantuntijoiden kanssa
 • Yrityksen strategia- ja toimintasuunnitelman tekeminen, jossa sparraajina toimivat Haaga-Helian yrittäjyysasiantuntijat
 • Verkostoituminen ja ajatusten vaihto muiden yrittäjien ja työntekijöiden kanssa.
 • Ilmainen Digikäsikirja, joka kokoaa yhteen koulutus-, mentorointi- ja valmennustilaisuuksien keskeiset työkalut

Ohjelman sisältö ja aikataulu

Syksyllä 2021 alkavassa ja vuonna 2023 päättyvässä Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelmaan sisältyy kolme eri kokonaisuutta, joissa edetään seuraavan aikataulun mukaan:

marraskuu 2021 – maaliskuu 2022
- Matalan kynnyksen mindfulness – läsnäoloa ja keskittymiskykyä arkeen (kesto 2 h)
- Tiedostava itsensä johtaminen ja mindfulness –uutta näkökulmaa rytmittämään toimintaa (kesto 3 kokoontumiskertaa 3 h)
- Jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen kehittämissuunnitelma (1 keskustelu Haaga-Helian ohjauksen asiantuntijan kanssa)

tammikuu 2022 – syyskuu 2022
- Asiakasymmärryksen ja tarpeiden työpaja (kesto 1 päivä)
- Innovointityöpaja (kesto 1 päivä)

syyskuu 2022 – helmikuu 2023
- Oman yrityksen strategia- ja toimintasuunnitelman päivittäminen (1 tapaaminen Haaga-Helian yrittäjyysasiantuntijan kanssa)

Osallistumisen edellytykset

Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että osallistuva yritys:

 • toimii Uudenmaan alueella ja on urheilu-, liikunta- tai matkailualan yritys.
 • on mikro- tai pienyritys, joka työllistää alle 10 tai alle 50 henkilöä.
 • omaa enintään 10 miljoonan vuosittaisen liikevaihdon tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Valmennuskokonaisuuden kustannukset

Valmennuskokonaisuus on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -hanketta ja siten osallistujille myös täysin maksuton. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin koronatukitoimia.

Huomioithan, että valmennuskokonaisuus kuuluu de minimis -tuen piiriin, jolla tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jota voidaan myöntää yhtä yritystä kohti kolmen verovuoden aikana enintään 200 000 euroa.

Yritys ilmoittaa itse ohjelmaan osallistuessaan aiemmin saamansa de minimis -tuen määrän ja saa todistuksen koulutuksen kerryttämästä tuesta.

Valmennuksen kokonaismarkkina-arvo eli yritykselle kertyvän de minimis -tuen määrä:

 • Henkilökohtainen hyvinvointi – mindfulness tietoisuuden ja hyväksymisen avaajana (250 €)
 • Mentorointi ja valmennus tavoitteena liiketoimintamahdollisuuksien (500 €)
 • Yrityksen toiminnan kehittäminen (250 €)

Ilmoittautuminen

Valmennuskokonaisuuteen otetaan mukaan yhteensä 100 yritystä. Osallistujapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ilmoittautumislomakkeen tietojen ja sitä seuraavan yrityskohtaisen haastattelun perusteella.

Haastatteluista sovitaan erikseen alustavasti hyväksyttyjen yritysten kanssa, ja niiden tarkoituksena on varmistaa yritysten osallistumisvalmiudet sekä tarjota lisätietoa ja vastata hakijoiden kysymyksiin.

Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta: https://link.webropol.com/s/ponnahduslauta 

Lisää tietoa ohjelmasta ja ilmoittautumisesta: 

Valmennuksen toteuttajat ja yhteistyökumppanit

Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -hankkeen tavoite on Uudenmaan alueen urheilu-, liikunta- ja matkailualan mikroyritysten elinvoimaisuuden ja työllistämiskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. 

Hankkeen toteutuksesta vastaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina toimivat Uudenmaan yrittäjät, Suomen Olympiakomitea sekä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.  

Ota yhteyttä
Mariitta
Rauhala
lehtori
Yliopettaja
+358 294471189
Mariitta.Rauhala@haaga-helia.fi
Auli
Pekkala
lehtori
+358 294471635
Auli.Pekkala@haaga-helia.fi