Kutsu PK-yrityksille tekoälykiihdyttämöön 3.11.22 - 25.1.2023

Tule mukaan AI-TIE tekoälyn mikrokiihdyttämöön ja opi kehittämään yrityksesi valmiuksia hyödyntää tekoälyratkaisuja liiketoiminnoissasi. Samalla saat tukea verkostoyhteistyöhön eri yritysten, tekoälyratkaisujen tarjoajien, TKI-instituutioiden, asiantuntijaorganisaatioiden sekä muiden alan avaintoimijoiden välillä.

AI-TIE Etelä-Suomi
Uutinen

Body

AI-TIE tekoälyn mikrokiihdyttämössä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa sijaitsevat pk-yritykset pääsevät kehittämään valmiuksiaan hyödyntää uusimpia tekoälyratkaisuja liiketoiminnassaan. Samalla yritykset saavat tukea verkostoyhteistyöhön eri yritysten, tekoälyratkaisujen tarjoajien, TKI-instituutioiden, asiantuntijaorganisaatioiden ja muiden avaintoimijoiden välillä.

Mikäli yrityksesi on tekoälytaipaleensa alkumetreillä tai osaaminen ja verkostoituminen aihealueella kiinnostaa, niin kiihdyttämö on juuri sinua varten. AI-TIE tekoälyn mikrokiihdyttämössä pääset luomaan riittävän osaamispohjan, jotta voit jatkokehittää toimintaasi itsenäisesti kiihdyttämön oppeja hyödyntäen.

AI-TIE tekoälyn mikrokiihdyttämöstä hyötyvät eniten sellaiset pk-yritykset, jotka ovat jo hyödyntäneet digitalisaatiota toiminnassaan ja joiden tekoäly- ja digitaalista osaamista parantamalla voidaan tukea yrityksen innovaatio- ja kilpailukykyä.

Mikrokiihdyttämön sisältö

Kiihdyttämö on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat alussa tekoälyn hyödyntämisessä tai haluavat laajentaa osaamistaan ko. alueella. AI-TIE tekoälyn mikrokiihdyttämö toteutetaan koulutustyöpajojen avulla. Kiihdyttämössä saat tietoa tekoälyn perusteista ja liiketoiminnallisista hyödyistä, joita voit hyödyntää itsenäisesti liiketoiminnan kehittämiseen yrityksessäsi. 

Oppimisalustoina toimivat lähi- ja etätapaamiset, Tekoäly töissä -webinaarit sekä Tekoäly liiketoiminnassa -verkkokurssi. Kiihdyttämön jälkeen sinulla on riittävät eväät edetä itsenäisesti tai palveluntarjoajan avulla Design Sprint  ja Proof of Concept (PoC) -vaiheeseen eli konseptitodennukseen.

AI-TIE tekoälyn mikrokiihdyttämöstä hyötyvät eniten sellaiset pk-yritykset, jotka ovat jo hyödyntäneet digitalisaatiota toiminnassaan ja joiden tekoäly- ja digitaalista osaamista parantamalla voidaan tukea yrityksen innovaatio- ja kilpailukykyä.

Lähestymistapamme on käytännönläheinen ja liiketoiminnallinen. Koneoppimisen ja muun teknologian syvempään tarkasteluun ei mennä. Kokonaisuus sisältää tietopaketteja ja työkaluja, jotka kattavat muun muassa seuraavat sisällöt:

  • tekoälyratkaisujen pk-yrityksille tarjoamat mahdollisuudet
  • yrityskohtaisten tekoälytarpeiden kartoitus
  • tekoälyratkaisujen soveltuvuuden arviointi omaan liiketoimintaan
  • käytännön kehitys- ja innovointitoiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen

Osallistumisen edellytykset ja ilmoittautuminen

Tekoälyn mikrokiihdyttämö on suunnattu pk-yrityksille, joiden palveluksessa on enintään 250 työntekijää, ja jonka vuotuinen liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa. Yrityksen on myös sijaittava Uudellamaalla tai Kymenlaaksossa.

Mikrokiihdyttämö ja sitä tukeva virtuaalikurssi ovat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Uudenmaan liiton rahoittamia toimenpiteitä ja siten osallistujille täysin maksuttomia. 

Mikrokiihdyttämö ja virtuaalikurssi sekä niihin liittyvät koulutukset kuuluvat de minimis -tuen piiriin. De minimis –tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jota voidaan myöntää yhtä yritystä kohti kolmen verovuoden aikana enintään 200 000 euroa.

Yritys ilmoittaa itse mikrokiihdyttämöön osallistuessaan aiemmin saamansa de minimis -tuen määrän ja saa todistuksen koulutuksen kerryttämästä tuesta.

Markkina-arvo eli yritykselle kertyvän de minimis -tuen määrä: 

  • 350 e, ”Mikrokiihdyttämö” (3.11.2022 – 25.1.2023)
  • 500 e, ”Verkkokurssi” (3.11.2022 – 25.1.2023)

Tarjottujen kiihdyttämöpaikkojen määrä on valitettavasti rajallinen. Toivomme jokaisesta osallistuvasta yriyksestä 1-3 henkilöä, jotka sitoutuvat koko kiihdyttämön ajaksi. Suosittelemme, että yrityksestä osallistuisi sekä liiketoiminnan että IT:n edustaja

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7e574f5d-32f0-4c2a-85da-56f9f3d5883f?displayId=Fin2633916.

 

Lisää tietoa aiheesta

AI-TIE Etelä-Suomi on itsenäinen hanke, joka toimii huippusuositun AI-TIE-hankkeen rinnalla. Hankkeen koordinoinnista vastaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Lisäksi toteutuksessa ovat mukana Laurea ammattikorkeakoulu sekä Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy.

Hankkeen toimintaa ohjaa AI-TIE ja AI-TIE Etelä-Suomi -hankkeiden yhteinen ohjausryhmä, jossa ovat mukana: Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA ry, MyData Global ry, Helsingin seudun kauppakamari, Länsi-Uudenmaan kauppakamari, Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra, Uudenmaan yrittäjät ry, NewCo Helsinki, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus KEUKE, Health Capital Helsinki, Terveysteknologia ry, Kemianteollisuus ry sekä Sailab MedTech Finland ry.

Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto sekä Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-koronaviruspandemian johdosta toteuttamia toimia. Tutustu aikaisempiin julkaisuihimme: